Pojistné události

V DEFEND INSURANCE GROUP si uvědomujeme, jak důležité je získat důvěru klientů a dbáme, abychom zákazníkům poskytli smysluplné řešení pojistných událostí.

Našim cílem je, aby škoda z Vaší pojistné události byla co nejdříve a v co nejvyšší míře nahrazena. Rádi bychom Vás tedy požádali o součinnost při likvidaci pojistné události, o včasné dodání požadovaných dokumentů a dodržení postupu pro poskytnutí pojistného plnění podle pokynů našich likvidátorů.

Vaše pozitivní zkušenost je pro nás důležitá, a proto ke každé pojistné události přistupujeme individuálně. Z toho důvodu Vás prosíme, abyste v prvé řadě telefonicky kontaktovali naše oddělení pojistných událostí, kde Vám poradí jak postupovat.

Abyste však věděli, co Vás čeká, zde je pár základních informací v závislosti na Vašem pojištění:

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí nahlásit škodu na vozidle do 7 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je plátce DPH.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplněný formulář A pro hlášení ŠU, fotodokumentaci vozidla a kopii velkého technického průkazu.
  Po provedení opravy zašlete vyplněný formulář B.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní události (kdy a jak se nehoda stala, kdo užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formulář A a formulář B pro hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Upozorňujeme, že nároky, které vyplývají ze smluvních závazků mezi prodejcem vozidla a kupujícím se řeší jako reklamace vozidla přímo u prodejce. V případě, že si nejste jisti, zda se jedná o reklamaci či škodní událost, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 233 103 111.

Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce pojištění. Povolena je pouze demontáž poškozených dílů z důvodu diagnostiky poruchy, popř. z důvodu nafocení poškození daného dílu. Veškeré další náklady a práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

 • Hlášení škodní události: 
  Pojištěný (nebo jménem pojištěného oprávce) musí nahlásit škodu na vozidle neprodleně po vzniku škodní události telefonicky na čísle +420 233 103 111.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla nebo nám zaslat vyplněný formulář poštou či e-mailem.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem zjištění rozsahu závady na vozidle. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je na území ČR.
 • Vyplnění formuláře a doložení požadovaných dokumentů
  Pojištěný musí následně vyplnit formulář na hlášení škodní události (formulář obdrží po telefonické registraci emailem) a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - výpis z diagnostiky (diagnostický protokol, u mechanických poruch pak podrobný popis vzniku závady od zvoleného oprávce)  
  - předběžný rozpočet nákladů na opravu vozidla od Vámi zvoleného oprávce na území ČR (rozepsané náklady na opravu - pracovní pozice na výměnu dílu a hod. sazba + materiál a č. dílů + DPH).
  - fotografie: poškozeného dílu, VIN vozidla, tachometru, pohledu na vozidlo vč. SPZ
  - v případě, že se jedná o krytou součástku v motoru, bude třeba doložit ještě servisní historii vozidla od data jeho zakoupení (konkrétně doložení výměny oleje v motoru, např. servisní knížkou nebo fakturou za výměnu oleje od oprávce apod.)
 • Posouzení a vyplacení pojistného plnění
  Po obdržení všech požadovaných dokumentů posoudíme Váš nárok na pojistné plnění. V případě schválení, je po opravě vozidla pro vyplacení pojistného plnění podmínkou doložení faktury za opravu vozidla a společné fotografie starého a nového dílu (oba díly na jedné fotografii) a fotografie nových dílů namontovaných na vozidle, zasláním na naší emailovou adresu.

 • Hlášení škodní události:  
  Pojištěný (nebo jménem pojištěného oprávce) musí nahlásit škodu na vozidle do 30 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.

  Při hlášení ŠU je nutné znát příčinu vzniku poškození, úplný popis poškození a potvrzení, že poškození spadá pod definici drobného poškození.
 • Doložení požadovaných dokumentů
  Za účelem posouzení pojistné události můžete být požádáni o poskytnutí digitální fotografie nebo jiné dokumentace poškození, případně o přistavení vozidla k autorizovanému oprávci.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí neodkladně nahlásit škodu na vozidle telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, odečet tachometru v době TK a seznam závad uvedený v Protokolu o pravidelné technické prohlídce.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události.
  Pokud je vozidlo pojízdné, jste povinen přistavit vozidlo k autorizovanému opravci za účelem prohlídky do 7 dnů od nahlášení škodní události.
  V případě, že vozidlo je v důsledku nebezpečné závady nepojízdné a nemůže být dopraveno z STK po vlastní ose, jste povinen zorganizovat dopravu vozidla k nejbližšímu autorizovanému opravci. V případě, že je vozidlo nepojízdné v souvislosti s vadnou krytou součástkou, pojistitel uhradí náklady na odtah do výše 2 000,- Kč, které jsou součástí limitu pojistného plnění.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: Protokol o pravidelné technické prohlídce, a osvědčení o registraci (Technický průkaz), jasně zobrazující zadané údaje a data v části “Záznam o technické prohlídce a platnost technické způsobilosti vozidla”.
  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.