Pojistné události

V DEFEND INSURANCE GROUP si uvědomujeme, jak důležité je získat důvěru klientů a dbáme, abychom zákazníkům poskytli smysluplné řešení pojistných událostí.

Našim cílem je, aby škoda z Vaší pojistné události byla co nejdříve a v co nejvyšší míře nahrazena. Rádi bychom Vás tedy požádali o součinnost při likvidaci pojistné události, o včasné dodání požadovaných dokumentů a dodržení postupu pro poskytnutí pojistného plnění podle pokynů našich likvidátorů.

Vaše pozitivní zkušenost je pro nás důležitá, a proto ke každé pojistné události přistupujeme individuálně. Z toho důvodu Vás prosíme, abyste v prvé řadě telefonicky kontaktovali naše oddělení pojistných událostí, kde Vám poradí jak postupovat.

Abyste však věděli, co Vás čeká, zde je pár základních informací v závislosti na Vašem pojištění:

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí nahlásit škodu na vozidle do 7 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo zaslat vyplněný formulář e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je plátce DPH.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, formulář pro hlášení ŠU, fotodokumentaci vozidla a kopii velkého technického průkazu.
  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo zaslat vyplněný formulář A a fomulář B e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní (kdy a jak se nehoda stala, užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formuláře na hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií (*)
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Upozorňujeme, že nároky, které vyplývají ze smluvních závazků mezi prodejcem vozidla a kupujícím se řeší jako reklamace vozidla přímo u prodejce. V případě, že si nejste jisti, zda se jedná o reklamaci či škodní událost, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 233 103 111.

Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce pojištění. Povolena je pouze demontáž poškozených dílů z důvodu diagnostiky poruchy, popř. z důvodu nafocení poškození daného dílu. Veškeré další náklady a práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

 • Hlášení škodní události: 
  Pojištěný (nebo jménem pojištěného oprávce) musí nahlásit škodu na vozidle neprodleně po vzniku škodní události telefonicky na čísle +420 233 103 111.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla nebo nám zaslat vyplněný formulář poštou či e-mailem.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem zjištění rozsahu závady na vozidle. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je na území ČR.
 • Vyplnění formuláře a doložení požadovaných dokumentů
  Pojištěný musí následně vyplnit formulář na hlášení škodní události (formulář obdrží po telefonické registraci emailem) a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - výpis z diagnostiky (diagnostický protokol, u mechanických poruch pak podrobný popis vzniku závady od zvoleného oprávce)  
  - předběžný rozpočet nákladů na opravu vozidla od Vámi zvoleného oprávce na území ČR (rozepsané náklady na opravu - pracovní pozice na výměnu dílu a hod. sazba + materiál a č. dílů + DPH).
  - fotografie: poškozeného dílu, VIN vozidla, tachometru, pohledu na vozidlo vč. SPZ
  - v případě, že se jedná o krytou součástku v motoru, bude třeba doložit ještě servisní historii vozidla od data jeho zakoupení (konkrétně doložení výměny oleje v motoru, např. servisní knížkou nebo fakturou za výměnu oleje od oprávce apod.)
 • Posouzení a vyplacení pojistného plnění
  Po obdržení všech požadovaných dokumentů posoudíme Váš nárok na pojistné plnění. V případě schválení, je po opravě vozidla pro vyplacení pojistného plnění podmínkou doložení faktury za opravu vozidla a společné fotografie starého a nového dílu (oba díly na jedné fotografii) a fotografie nových dílů namontovaných na vozidle, zasláním na naší emailovou adresu.

 • Hlášení škodní události:  
  Pojištěný (nebo jménem pojištěného oprávce) musí nahlásit škodu na vozidle do 30 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.

  Při hlášení ŠU je nutné znát příčinu vzniku poškození, úplný popis poškození a potvrzení, že poškození spadá pod definici drobného poškození.
 • Doložení požadovaných dokumentů
  Za účelem posouzení pojistné události můžete být požádáni o poskytnutí digitální fotografie nebo jiné dokumentace poškození, případně o přistavení vozidla k autorizovanému oprávci.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí neodkladně nahlásit škodu na vozidle telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, odečet tachometru v době TK a seznam závad uvedený v Protokolu o pravidelné technické prohlídce.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události.
  Pokud je vozidlo pojízdné, jste povinen přistavit vozidlo k autorizovanému opravci za účelem prohlídky do 7 dnů od nahlášení škodní události.
  V případě, že vozidlo je v důsledku nebezpečné závady nepojízdné a nemůže být dopraveno z STK po vlastní ose, jste povinen zorganizovat dopravu vozidla k nejbližšímu autorizovanému opravci. V případě, že je vozidlo nepojízdné v souvislosti s vadnou krytou součástkou, pojistitel uhradí náklady na odtah do výše 2 000,- Kč, které jsou součástí limitu pojistného plnění.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: Protokol o pravidelné technické prohlídce, a osvědčení o registraci (Technický průkaz), jasně zobrazující zadané údaje a data v části “Záznam o technické prohlídce a platnost technické způsobilosti vozidla”.
  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.