Pojistitelé

Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s některými z předních pojišťovacích společností, které nám umožňují být vždy o krok vpřed, v mnoha ohledech udávat směr celého trhu a přinášet inovativní řešení pro uspokojení potřeb našich zákazníků.

Poskytují také záruku, že v případě potřeby budou stále k dispozici pro rychlé a efektivní vyřízení pojistných událostí.

DŮLEŽITÉ: Oznámení o navrhovaném převodu všeobecného pojištění upsaného The Society of Lloyd’s („Lloyd’s“) na společnost Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels“). 

Hlavní pojistitelé DEFEND INSURANCE GROUP:

Fortegra Europe Insurance Company 

Fortegra Financial Corporation (společnost Tiptree Inc.) a její dceřiné společnosti jsou poskytovateli pojistných služeb, které nabízí řadu možností ochrany spotřebitele, včetně záručních řešení, pojištění úvěrů a programů upisování.

Fortegra přináší komplexní ochranu s bezkonkurenčními servisními službami s dlouhodobou finanční stabilitou, která vzbuzuje důvěru domácích i zahraničních partnerů a jejich zákazníků. Fortegra řeší naléhavé každodenní potřeby a umožňuje spotřebitelům, aby se obávali méně a „Zažívali více“ v duchu sloganu "Experience More".

V březnu 2018 Fortegra založila vlastní evropskou dceřinou společnost Fortegra Europe Insurance Company Limited (FEIC Ltd.) v rámci posílení jejích mezinárodních aktivit. V současné době se FEIC pyšní hodnocením A- od AM Best.

Ratingová zpráva od AM Best pro Fortegra Europe Insurance Company AM Best je k dispozici zde.

Fortegra - infografika

Lloyd’s Brussels

Lloyd's Brussels (Lloyd's Insurance Company S.A.) je první celoevropská společnost Lloyd´s, která kryje poptávku po specializovaných pojistných produktech v Evropě v období po Brexitu.

Společnost Lloyd's Insurance Company S.A. je autorizovaná a regulovaná belgickou Národní bankou a upisuje všechna neživotní rizika v Evropském hospodářském prostoru.

Společnost využívá finanční síly trhu prostřednictvím Centrálního fondu a má stejné hodnocení jako Lloyd's (AM Best "výborný", Standard & Poor's A + "silný", Fitch (AA- "velmi silný")).

Lloyd’s of London

Lloyd’s of London je jednou z nejstarších a nejuznávanějších britských pojišťovacích společností, která je na trhu od roku 1688. V současné době má Lloyd’s hodnocení A od společnosti AM Best, A+ od společnosti Standard & Poors a hodnocení AA od společnosti Fitch.

DEFEND INSURANCE spolupracuje zejména se syndikátem Lloyd's 5820 (AmTrust Syndicates Ltd.), který se mimo jiné zaměřuje na krytí speciálních rizik. Na základě závazného zmocnění je společnost DEFEND INSURANCE v České republice, Polsku a na Slovensku oprávněna k uzavírání a správě pojistných smluv jménem společnosti Lloyd's of London.

Status Coverholder at Lloyd's a registrace závazného zmocnění společnosti DEFEND INSURANCE je k dispozici přímo na webových stránkách Lloyd's zde.

CIG Pannonia

CIG Pannonia je pojišťovací společnost založená a vedená maďarským managementem, která úspěšně roste, rozšiřuje svoji síť partnerů a dnes zaujímá respektovanou pozici na trhu. V roce 2010 společnost úspěšně vstoupila na maďarský akciový trh a v současnosti je registrovaná na burze cenných papírů v Budapešti.

Acasta

Acasta European Company Limited je dynamicky reagující pojišťovna, která od roku 2012 nabízí své služby a produkty po celé Evropě. Společnost Acasta nabízí širokou škálu pojistných produktů, upisovací kapacitu a flexibilní a inovativní přístup.