Dotazy a stížnosti

1.  Stížnosti nebo žádosti o informace nám můžete adresovat na DEFEND INSURANCE s.r.o ústně, e-mailem nebo poštou na adresu:

DEFEND INSURANCE s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 233 103 111
E-mail: info@defendinsurance.eu

2.   DEFEND INSURANCE s.r.o. písemně potvrdí přijetí stížnosti ve lhůtě pěti pracovních dní a bude usilovat o písemné sdělení rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě osmi týdnů od jejího doručení.

3.   DEFEND INSURANCE s.r.o. je dozorována Českou národní bankou a je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel.

4.   V případě, že budete nespokojeni s vyřízením stížnosti nebo v případě, že neobdržíte konečné vyjádření ve lhůtě osmi týdnů od doručení stížnosti, můžete svou stížnost adresovat České národní bance.

Kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Česká republika
Tel: +420 22 441 4359/2887
Fax: +420 22 441 2261
Web: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty

5.   V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

a) Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

b) Pokud jste smlouvu zakoupili online, můžete podat stížnost také prostřednictvím EU online řešení sporů na adrese www.ec.europa.eu/odr.


c) Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.
Elišky Krásnohorské 135/7
110 00 Praha 1
Email: kancelar@ombudsmancap.cz
Web: https://www.ombudsmancap.cz