Dotazy a stížnosti

1.   Jakékoliv stížnosti nebo žádosti o informace týkající se tohoto pojištění by měly být v první instanci adresovány na DEFEND INSURANCE s.r.o (správci) ústně, emailem nebo poštou jeho pražské kanceláři:
DEFEND INSURANCE s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 233 103 111
E-mail: info@defendinsurance.eu

2.   DEFEND INSURANCE s.r.o. písemně potvrdí přijetí stížnosti ve lhůtě pěti pracovních dní a bude usilovat o písemné sdělení rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě osmi týdnů od jejího doručení.

3.   DEFEND INSURANCE s.r.o. je dozorována Českou národní bankou a je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel.

4.   V případě, že budete nespokojeni s vyřízením stížnosti nebo v případě, že neobdržíte konečné vyjádření ve lhůtě osmi týdnů od doručení stížnosti, můžete svou stížnost adresovat České národní bance.

Kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Česká republika
Tel: +420 22 441 4359/2887
Fax: +420 22 441 2261
Web: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty

5.   V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

6.   Pokud jste smlouvu zakoupili online, můžete podat stížnost také prostřednictvím EU online řešení sporů na adrese www.ec.europa.eu/odr.