Pojištění Truck Gap pro nákladní vozidla

S pojištěním DEFEND Truck Gap nemusí cena Vašeho nákladního vozidla klesnout po následujících 5 let.

Pojištění GAP je u nás pro mnohé stále ještě velkou neznámou, jedná se však o jednoduchý koncept, který klientům přináší klid, případně jim ušetří mnoho starostí.

Zkratka GAP = Guaranteed Asset Protection v překladu znamená Garantovaná Ochrana Majetku. Pojištění GAP se zpravidla nabízí ve spojení s nákupem nebo financováním automobilu a klientovi je pro případ totální škody nebo odcizení vozidla garantováno pojistné krytí do výše pořizovací ceny vozu, případně je klient chráněn proti dluhu vůči leasingové společnosti nebo bance.

V praxi to znamená, že z havarijního pojištění obdržíte pojistné plnění pouze ve výši tržní (obecné) ceny Vašeho vozidla k datu pojistné události, ze kterého se dále odečítá částka Vaší sjednané spoluúčasti. Pojištění GAP Vám doplatí rozdíl do úrovně Vašeho krytí. 

Myslíme i na vozové parky a leasingové společnosti, a proto lze DEFEND Truck Gap uzavřít zvlášť na tahače a návěsy a pojistné lze hradit v měsíčních splátkách. Veškeré Vaše investice do vozového parku jsou tak dobře chráněny.

Až si půjdete kupovat auto, zeptejte se svého obchodníka, zda nabízí pojištění DEFEND Truck Gap.