Změny pojištění

DEFEND INSURANCE GROUP si uvědomujeme celou řadu důležitých událostí, kterým je potřeba věnovat pozornost. Dbáme na získání důvěry klientů a snažíme se o rychlé a efektivní zaevidování Vašich změn.

Rádi bychom Vás tedy požádali o součinnost při změnách ve Vašich pojistných smlouvách, o včasné dodání požadovaných dokumentů a dodržení postupů při změnách pojištění podle Vaší pojistné smlouvy.

 • Jak zažádat o změnu?
  • V případě, že se změnily údaje o Vašem vozidle, zašlete nám prosím vyplněný formulář poštou či emailem společně s kopií dokumentu prokazující uvedenou změnu.
 • Jaké změny evidujeme?
  • Vozidla v našem systému evidujeme dle VIN kódu. Údaje o změně SPZ není třeba zasílat. Pokud však naleznete chybný údaj ve Vaší smlouvě, či se změnila charakteristika Vašeho vozidla (například změna kategorie vozu v TP), neváhejte nás kontaktovat.

 • Jak zažádat o změnu?
  • V případě, že se změnily údaje o vlastníkovi vozidla, zašlete nám prosím vyplněný formulář poštou či emailem společně s kopií dokumentu prokazující uvedenou změnu (v případě, že to lze).
 • Jaké změny evidujeme?
  • Změny hlaste pouze v případě, kdy mají vliv na naši komunikaci – tedy především změnu jména, názvu společnosti, trvalé či korespondenční adresy, telefonního čísla a e-mailu.

 • Jak zažádat o převod práv a povinností?
  • V případě, že je vozidlo prodáno před nebo v průběhu pojistné doby, a chcete převést práva z pojistné smlouvy Car Protect nebo Truck Protect na nového vlastníka pojištěného vozidla, zašlete nám prosím vyplněný formulář poštou či emailem do 14 dnů od prodeje/koupě vozidla.
  • Úplné informace a podmínky převodu práv a povinností pro Váš pojistný program naleznete ve své Pojistné smlouvě.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.