Program DELUXE

Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect DELUXE to pewność, że w przypadku awarii części, naprawa nie obciąży kieszeni kierowcy, gdyż to ubezpieczenie pokrywa koszty napraw w przypadku nagłej i nieprzewidywalnej mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej awarii ubezpieczonego pojazdu. 

Program DELUXE to najlepszy wariant ochrony pojazdów używanych i nieobjętych gwarancją fabryczną. Zapewnia on spokój i poczucie bezpieczeństwa kierowcom pojazdów krótko używanych, a także oferuje bardzo szeroki zakres ochrony prawie równy z ochroną producenta, dzięki czemu mogą cieszyć się jazdą bez obaw o koszty napraw.

Program przeznaczony jest dla pojazdów, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:

 • maksymalny wiek 6 lat
 • maksymalny przebieg 160 000 km

DEFEND Car Protect DELUXE zapewnia ochronę ubezpieczeniową, która rozpoczyna się od dnia wskazanego na umowie ubezpieczenia.

Przedłużoną gwarancję DEFEND Car Protect możesz nabyć bezpośrednio u swojego dealera.

 • Ubezpieczamy pojazdy o DMC do 3500 kg.
 • Oferujemy szeroki zakres części objętych ubezpieczeniem.
 • Ubezpieczamy nielimitowaną ilość szkód aż do wyczerpania całkowitego limitu odszkodowania.
 • Zapewniamy pewność i bezpieczeństwo dzięki Lloyd's oraz Fortegra Europe Insurance Company.
 • Gwarantujemy szybką i rzetelną likwidację szkód.
Możesz również wybrać:
 • Okres ubezpieczenia do 3 lat. 
 • Całkowity limit odszkodowania do ceny zakupu pojazdu.
 • Roczny przebieg pojazdu od 10.000 km aż do nielimitowanego.
 • Udział własny od 0 do 1500 PLN.

Program gwarancji DELUXE obejmuje wszystkie wewnętrzne mechaniczne i elektryczne komponenty, które nie są objęte wykluczeniem.

Przykłady części objętych ubezpieczeniem:

Image 0
Silnik 
Image 1
Skrzynia biegów
Image 2
Układ hamulcowy
Image 3
Sprzęgło
Image 4
Układ sterowania (Wraz ze wspomaganiem)
Image 5
Komponenty elektryczne
Image 6
Napęd
Image 7
Dyferencjał
Image 8
Układ paliwowy
Image 9
Układ wtrysku paliwa
Image 10
Klimatyzacja
Image 11
Układ chłodzenia silnika
Image 14
Infotainment

Zwrot kosztów holowania pojazdu do najbliższego specjalistycznego warsztatu naprawczego, w kwocie nieprzekraczającej 800 PLN na każdą szkod, jeśli ubezpieczony pojazd zostanie unieruchomiony w związku z awarią części lub zespołu częściobjętych ubezpieczeniem.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Image 12

Instalacja CNG/LPG

Image 13

Zwrot kosztów wypożyczenia pojazdu

 • Sterownik instalacji CNG/LPG, przełącznik paliwa, regulator/parownik/reduktor, wielozawór, czujniki, zawory, solenoidy.
 • Jeśli awaria nie zostanie usunięta w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu szkody, Ubezpieczyciel pokryje jedynie koszty wypożyczenia udokumentowane fakturą wystawioną przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości kwoty 250 PLN dziennie, maksymalnie za 7 dni.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowa jest zawierana najczęściej przy zakupie pojazdu. 
  Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia, jeżeli pojazd nie jest objęty gwarancją producenta lub od dnia następnego po dniu zakończenia gwarancji producenta, jeżeli pojazd jest objęty taką gwarancją, nie wcześniej jednak niż w dniu następującym po dacie opłacenia składki ubezpieczeniowej i trwa do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.). Zawarcie umowy możliwe jest jedynie w dniu zakupu pojazdu.

 • Zgłoszenie szkody:
  Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni od jej wystąpienia telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres e-mail szkody@defendinsurance.pl.
  Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.
 • Wybór serwisu:
  Po zgłoszeniu szkody, pojazd powinien być przetransportowany do serwisu wskazanego w umowie ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia nie wskazuje serwisu, klient ma prawo do jego wyboru. Serwis wybrany przez klienta musi być warsztatem profesjonalnie zajmującym się naprawą pojazdów oraz być płatnikiem podatku VAT.
 • Dokumenty:
  W procesie likwidacji szkody klient zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  a) przed dokonaniem naprawy
  - wypełnionej pierwszej części formularza A zgłoszenia szkody
  - diagnozy usterek i opinii serwisu o przyczynach awarii
  - dokumentacji fotograficznej pojazdu: zdjęć pojazdu po przekątnej, z przodu i z tyłu z widocznym numerem rejestracyjnym, numeru VIN na karoserii, zdjęcia deski rozdzielczej z widocznym przebiegiem, zdjęcia uszkodzonych części przed i po demontażu
  - kompletnego kosztorysu naprawy wraz z naliczonym podatkiem VAT, zawierającego godzinową stawkę serwisu oraz numery części zamiennych
  - kopii dowodu rejestracyjnego
  - faktur za usługi serwisowe od początku okresu ubezpieczenia
  b) po dokonaniu naprawy
  - zdjęć nowych części zamiennych
  - kompletnie wypełnionego formularza B
  - faktury VAT z kodem autoryzacyjnym naprawy
Żadne naprawy nie mogą zostać przeprowadzone bez uprzedniej akceptacji ze strony Administratora. Wykonanie naprawy przed uzyskaniem akceptacji może skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje i lista komponentów mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.