Program DELUXE

Carlife Gwarancja to ubezpieczenie stworzone z myślą o samochodach używanych, dzięki któremu nie trzeba obawiać się ich zakupu!

Program ubezpieczeniowy DELUXE to odpowiedni wariant ochrony krótko używanych pojazdów. Program obejmuje ochroną nagłe i nieprzewidywalne wewnętrzne mechaniczne oraz elektryczne uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu. Oferuje najszerszy zakres komponentów objętych ochroną ubezpieczeniową, a tym samym zapewnia spokój kierowcom.

Program przeznaczony jest dla pojazdów, które w dniu zawarcia ubezpieczenia spełniają następujące kryteria:

 • DMC do 3 500 kg
 • maksymalny wiek do 5 lat
 • maksymalny przebieg pojazdu 100 000 km

Produkt można nabyć wyłącznie w sieci salonów AAA AUTO.

 • Okres ubezpieczenia wynosi do 3 lat.
 • Ubezpieczenie dla pojazdów o DMC do 3500 kg.
 • Limit odszkodowania na pojedynczą szkodę wynosi 25 000 zł.
 • Nielimitowana ilość szkód aż do maksymalnego sumarycznego limitu odszkodowania do ceny zakupu pojazdu (na cały okres ubezpieczenia).
 • Najszerszy zakres części objętych ubezpieczeniem.   
 • Brak udziału własnego.
 • Limit przebiegu do 20 000 km na rok
 • Ubezpieczycielem jest Fortegra Europe Insurance Company.

Program gwarancji DELUXE obejmuje wszystkie wewnętrzne mechaniczne i elektryczne komponenty, które nie są objęte wykluczeniem. Informacje na temat wyłączeń można znaleźć w punkt 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia tutaj.

Przykłady części objętych ubezpieczeniem:

Image 0
Silnik 
Image 1
Skrzynia biegów
Image 2
Układ hamulcowy
Image 3
Sprzęgło
Image 4
Układ sterowania (Wraz ze wspomaganiem)
Image 5
Komponenty elektryczne
Image 6
Napęd
Image 7
Dyferencjał
Image 8
Układ paliwowy
Image 9
Układ wtrysku paliwa
Image 10
Klimatyzacja
Image 11
Układ chłodzenia silnika

Maksymalny limit odszkodowania awarii silnika oraz skrzyni biegów wynosi 10 000 zł.

Płyny eksploatacyjne, filtry oraz obudowy objęte są ubezpieczeniem tylko w przypadku konieczności ich wymiany zaistniałej wskutek uszkodzenia ubezpieczonego elementu.

Zwrot kosztów holowania pojazdu do najbliższego specjalistycznego warsztatu naprawczego, w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł na każdą szkod, jeśli ubezpieczony pojazd zostanie unieruchomiony w związku z awarią części lub zespołu częściobjętych ubezpieczeniem.

Ten wariant ubezpieczenia jest oferowany wyłącznie dla pojazdów sprzedawanych przez salony AAA AUTO.

Informujemy, że wszelkie roszczenia wynikające z umowy sprzedaży pojazdu (w tym reklamacje) należy rozwiązywać bezpośrednio pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

Jeśli nie jesteś pewien czy powstały problem może być kwalifikowany jako szkoda z umowy ubezpieczenia – skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 316 65 12.

 • Zgłoszenie szkody: 
  Szkodę należy zgłosić w terminie 3 dni od jej wystąpienia. Telefonicznie pod numerem +48 22 316 65 12 lub mailowo na szkody@defendinsurance.pl.
  Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.
 • Wybór serwisu:
  Po zgłoszeniu szkody, pojazd powinien być przetransportowany do serwisu wskazanego w umowie ubezpieczenia, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia szkody. Jeśli umowa ubezpieczenia nie wskazuje serwisu, klient ma prawo do jego wyboru. Serwis wybrany przez klienta musi być warsztatem profesjonalnie zajmującym się naprawą pojazdów oraz być płatnikiem podatku VAT.
 • Dokumenty:
  W procesie likwidacji szkody klient zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  a) przed dokonaniem naprawy
  - wypełnionej pierwszej części formularza zgłoszenia szkody
  - diagnozy usterek i opinii serwisu o przyczynach awarii
  - dokumentacji fotograficznej pojazdu: zdjęć pojazdu po przekątnej, z przodu i z tyłu z widocznym numerem rejestracyjnym, numeru VIN na karoserii, zdjęcia deski rozdzielczej z widocznym przebiegiem, zdjęcia uszkodzonych części przed i po demontażu
  - kompletnego kosztorysu naprawy wraz z podatkiem VAT zawierającego godzinową stawkę serwisu oraz numery części zamiennych
  - kopii dowodu rejestracyjnego
  - faktur za usługi serwisowe od początku okresu ubezpieczenia
  b) po dokonaniu naprawy
  - zdjęć nowych części zamiennych
  - kompletnie wypełnionego formularza
  - faktury VAT z kodem autoryzacyjnym naprawy

Żadne naprawy nie mogą zostać przeprowadzone bez uprzedniej akceptacji ze strony Administratora. Wykonanie naprawy przed uzyskaniem akceptacji może skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje i lista komponentów mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.