Program PLUS pro osobní vozidla

Prodloužená záruka DEFEND Car Protect PLUS je jistota, že v případě nečekané poruchy hlavních částí vozidla nebude muset řidič sahat hluboko do kapsy, neboť toto pojištění pokrývá náklady na opravy v případě náhlé a nepředvídatelné mechanické poruchy vozidla.

Záruční program PLUS lze sjednat na ojetá vozidla, která nejsou v záruce výrobce. Poskytuje klid a pocit bezpečí pro řidiče, kteří chtějí chránit hlavní části vozidla po uplynutí záruky. Díky tomuto programu si vychutnáte jízdu bez obav!

Program PLUS je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 15 let
 • max. 300 000 najetých km

DEFEND Car Protect PLUS poskytuje pojistné krytí, které začíná běžet následující den po sjednání pojištění.

Prodlouženou záruku DEFEND Car Protect žádejte přímo u svého prodejce vozidla.

 • Nabízí účelové krytí nosných součástí vozidla. 
 • Kryje neomezený počet pojistných událostí až do výše limitu pojistného plnění.
 • Finanční zabezpečení je poskytované společností Fortegra Europe Insurance Company.
 • Vše je podpořeno rychlým a kvalitním vyřizováním pojistných událostí.
 • Pojistit lze vozidla do 3500 kg.
Sami si dále můžete zvolit:

 • Pojistnou dobu až 3 roky.
 • Limit pojistného plnění až 100 000 Kč.
 • Počet najetých km za rok od 10 000 km až neomezeně
 • Spoluúčast od 0 do 10 000 Kč.

Image 0

Motor

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Hlavní části:
  Olejové čerpadlo
  Klikový hřídel
  Hlavní ložiska klikové hřídele
  Ojnice
  Ojniční ložiska
  Písty
  Pístní čepy
  Vačkový hřídel
  Hlava válce - v přímé souvislosti s tlakovým mazáním
  Vahadla hlavy válce
  Hydraulický napínák
  Rozvodový řetěz
  Hydraulická zdvihátka

Image 1

Převodovka

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Hlavní části:
  Planetová soukolí
  Všechny hřídele mazané olejem
  Synchrony
  Přesuvníky
  Řadící vidlice
  Mechatronika
  Koše
  Olejové čerpadlo
  Lamelové spojky planetových soukolí

Image 2

Diferenciál

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Hlavní části:
  Talířové kolo
  Satelitní kola
  Vstupní hřídel
  Kuželové kolo
  Výstupní hřídel
  Planetová kola

Image 3

Provozní materiály a skříně • Provozní kapaliny, filtry a skříně jsou kryty, dojde-li k jejich poškození v důsledku selhání kryté součástky.

Image 4

Odtahová služba

 • Pokud je vozidlo nepojízdné v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, jsou hrazeny náklady na odtah k nejbližšímu kvalifikovanému oprávci do maximální výše 5 000,- Kč na každou pojistnou událost a jsou zahrnuty do limitu pojistného plnění souvisejícího s poruchou 

Volitelná doplňková krytíImage 5

Náhrada půjčovného

 • Náklady na půjčení náhradního vozidla, přesáhne-li délka opravy kryté pojistnou smlouvou 24 hodin, s tím, že náhrada bude omezena nejvýše na 1 500 Kč denně po dobu maximálně 7 dní.

Image 6

Součástky CNG/LPG

 • Řídící jednotka vstřikování plynu, ventil přepínání paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkční ventil, sensory, ventily, solenoidy.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít v den nákupu vozidla
  • Záruka začíná plynout následující den po uzavření pojistné smlouvy.
 • Jak je možné pojištění sjednat?
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí nahlásit škodu na vozidle do 7 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je plátce DPH.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplněný formulář A pro hlášení ŠU, fotodokumentaci vozidla a kopii velkého technického průkazu.
  Po provedení opravy zašlete vyplněný formulář B.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace a seznam krytých součástek se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.