Program PLUS pro osobní vozidla

Prodloužená záruka DEFEND Car Protect PLUS je jistota, že v případě nečekané poruchy hlavních částí vozidla nebude muset řidič sahat hluboko do kapsy, neboť toto pojištění pokrývá náklady na opravy v případě náhlé a nepředvídatelné mechanické poruchy vozidla.

Záruční program PLUS lze sjednat na ojetá vozidla, která nejsou v záruce výrobce. Poskytuje klid a pocit bezpečí pro řidiče, kteří chtějí chránit hlavní části vozidla po uplynutí záruky. Díky tomuto programu si vychutnáte jízdu bez obav!

Program PLUS je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 15 let
 • max. 300 000 najetých km

DEFEND Car Protect PLUS poskytuje pojistné krytí, které začíná běžet následující den po sjednání pojištění.

Prodlouženou záruku DEFEND Car Protect žádejte přímo u svého prodejce vozidla.

 • Nabízí účelové krytí nosných součástí vozidla. 
 • Kryje neomezený počet pojistných událostí až do výše limitu pojistného plnění.
 • Finanční zabezpečení je poskytované společností Lloyd´s (pojistitel s hodnocením A+).
 • Vše je podpořeno rychlým a kvalitním vyřizováním pojistných událostí.
 • Pojistit lze vozidla do 3500 kg.
Sami si dále můžete zvolit:

 • Pojistnou dobu až 3 roky.
 • Limit pojistného plnění až 50 000 Kč.
 • Počet najetých km za rok od 10 000 km až neomezeně
 • Spoluúčast od 0 do 10 000 Kč.

Image 0

Motor

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Hlavní části:
  Olejové čerpadlo
  Klikový hřídel
  Hlavní ložiska klikové hřídele
  Ojnice
  Ojniční ložiska
  Písty
  Pístní čepy
  Vačkový hřídel
  Hlava válce - v přímé souvislosti s tlakovým mazáním
  Vahadla hlavy válce
  Hydraulický napínák
  Rozvodový řetěz
  Hydraulická zdvihátka

Image 1

Převodovka

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Hlavní části:
  Planetová soukolí
  Všechny hřídele mazané olejem
  Synchrony
  Přesuvníky
  Řadící vidlice
  Mechatronika
  Koše
  Olejové čerpadlo
  Lamelové spojky planetových soukolí

Image 2

Diferenciál

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Hlavní části:
  Talířové kolo
  Satelitní kola
  Vstupní hřídel
  Kuželové kolo
  Výstupní hřídel
  Planetová kola

Image 3

Provozní materiály a skříně • Provozní kapaliny, filtry a skříně jsou kryty, dojde-li k jejich poškození v důsledku selhání kryté součástky.

Image 4

Odtahová služba

 • Pokud je vozidlo nepojízdné v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, jsou hrazeny náklady na odtah k nejbližšímu kvalifikovanému oprávci do maximální výše 5 000,- Kč na každou pojistnou událost a jsou zahrnuty do limitu pojistného plnění souvisejícího s poruchou 

Volitelná doplňková krytíImage 5

Náhrada půjčovného

 • Náklady na půjčení náhradního vozidla, přesáhne-li délka opravy kryté pojistnou smlouvou 24 hodin, s tím, že náhrada bude omezena nejvýše na 1 500,- Kč denně po dobu maximálně 7 dní.

Image 6

Součástky CNG/LPG

 • Řídící jednotka vstřikování plynu, ventil přepínání paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkční ventil, sensory, ventily, solenoidy.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít v den nákupu vozidla
  • Záruka začíná plynout následující den po uzavření pojistné smlouvy.
 • Jak je možné pojištění sjednat?
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí nahlásit škodu na vozidle do 7 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je plátce DPH.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, formulář pro hlášení ŠU, fotodokumentaci vozidla a kopii velkého technického průkazu.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace a seznam krytých součástek se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.