25.05.2018

Slovenská pobočka skupiny DEFEND INSURANCE GROUP se stala členem AFISP

Slovenská pobočka DEFEND INSURANCE GROUP se 14.5.2018 stala členem Asociace finančních sprostředkovatelů a finančních poradců AFISP, organizace s ambicí reprezentovat a hájit profesionální zájmy finančních zprostředkovatelů a finančních poradců.

AFISP sdružující v současnosti 29 členů, představuje organizaci reprezentující 62% finančních agentů působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství na Slovensku.

Vstupem do Asociace se současně zavazujeme dodržovat její etický kodex - soubor pravidel profesní etiky, kterými AFISP stanovuje morální principy chování v zájmu ochrany práv klientů a finančních spotřebitelů a v zájmu zvyšování kvality hospodářské soutěže.

Věříme, že tento krok nejen přispěje k trvalému souladu vlastní činnosti s platnými právními předpisy, ale i podpoří aktuální růst naší společnosti.