01.07.2020

Oznámení o navrhovaném převodu pojištění z Lloyd’s of London na Lloyd’s Brussels

Oznámení o navrhovaném převodu určitého všeobecného pojištění uzavřeného se společností The Society of Lloyd’s („Lloyd’s“) na společnost Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels“)

Někteří pojistitelé ze Spojeného království (UK), kteří jsou členy skupiny Lloyd’s, v současné době poskytují pojištění na území EHP na základě práva na přeshraniční činnost tzv. jednotný evropský pas, který umožňuje správu pojistných smluv v celé Evropě bez nutnosti dalšího povolení. V důsledku odchodu Spojeného království z Evropské unie („Brexit“) dne 31. ledna 2020 se očekává, že toto oprávnění zanikne po skončení přechodného období dne 31. prosince 2020.

Společnost Lloyd’s proto jménem členů skupiny navrhuje převod některých pojistných smluv od členů skupiny Lloyd’s na společnost Lloyd’s Brussels (tzv. „navrhovaný převod“). Lloyd’s Brussels je pojišťovna založená a regulovaná v Belgii a je plně vlastněnou dceřinou společností Lloyd’s.

Navrhovaný převod nezmění pojistné podmínky žádné z pojistek, kromě toho, že Lloyd's Brussels se stane pojistitelem a správcem osobních údajů v souvislosti s převedenými pojistkami. Další informace o návrhu (včetně toho, zda by to mohlo ovlivnit Vaši situaci před převodem), jaké pojistky se převádějí, Vaše práva a co musíte udělat, naleznete na adrese:https://www.lloyds.com/brexit-transfer/translations/brexit-transfer_czech