11.04.2018

DIG vstupuje na trh elektromobilů a hybridů s pojištěním DEFEND Gap

Pojišťovna DEFEND INSURANCE GROUP reaguje na aktuální situaci na trhu s vozidly s alternativním pohonem a nově nabízí všechny své programy pojištění DEFEND Gap i na elektromobily, hybridy a vozy s pohonem na LPG a CNG.

Počet prodaných vozidel na alternativní pohon v České republice meziročně vzrostl téměř o 40 % a plány automobilek naznačují, že zájem o elektromobily bude nadále růst.

„Evidujeme růst nabídky i poptávky po elektromobilech a hybridech již delší dobu, nicméně jsou natolik nové, že se samozřejmě ptáme, jak dlouho vydrží? Dosavadní živostnost baterie je daleko kratší než životnost klasického motoru a zbytková hodnota vozidla po několika letech je tedy mnohem nižší. Z toho důvodu je zatím pojistný trh velmi obezřetný,“ vysvětluje strnulost na trhu pojištění generální ředitel skupiny DEFEND INSURANCE GROUP Andrew Quirke.

Mezinárodní zázemí a stabilní pozice společnosti však umožnila být o krok napřed. „Naše zkušenosti a procesy nám dovolují flexibilně reagovat na aktuální vývoj. Díky tomu jsme mohli rozšířit naše programy DEFEND Gap i pro elektrické vozidla, hybridy a vozy s alternativním palivovým systémem (LPG/CNG). Vděčíme samozřejmě i našim pojistitelům, kteří se společně s námi nebojí nových výzev,“ dodává Quirke.

„Věříme, že tento krok přispěje k rozvoji trhu vozidel s alternativním pohonem, jelikož dle našich průzkumů je právě riskantnost investice jedním z klíčových důvodů, proč od takového nákupu lidé raději ustoupí. Principy udržitelného rozvoje a šetrný přístup k životnímu prostředí jsou však jednou z našich priorit v dlouhodobé strategii.“ říká na závěr.

Pojištění DEFEND Gap poskytuje ochranu až do úrovně pořizovací ceny vozidla (případně do výše dluhu u leasingové společnosti) v případě totální škody nebo odcizení vozidla. Kryje rozdíl mezi pořizovací cenou / zůstatkem závazku z financování vozidla a tržní cenou vozidla vypočtenou primárním pojistitelem ke dni pojistné události.