19.01.2015

DEFEND INSURANCE GROUP pokračuje v expanzi ve střední Evropě

DEFEND INSURANCE GROUP zvýšil v roce 2014 počet administrovaných pojistných smluv automobilů na více než 58.000 (z celkových 35.000 v roce 2013).

DEFEND INSURANCE GROUP se tak stává nepřehlédnutelnou a významnou společností v automobilovém sektoru. K mimořádnému výsledku přispěly zejména nárůsty prodejů vozidel, rozvoj prodejní sítě Defend a inovace produktů.

Vysoká poptávka trhu po automobilových zárukách v současné době dokonce výrazně převyšuje příležitosti pro pojištění GAP - vlajkový produkt společnosti.

Andrew Quirke, obchodní ředitel DEFEND INSURANCE GROUP, k tomu říká: „Obchodníci s vozidly nalezli příležitost pro svůj rozvoj v oblasti doplňkových produktů a služeb. Především záruční typy produktů se jim osvědčily jako nejlepší způsob pro zvýšení marží a udržení zákaznické loajality. Protože i když výsledky prodejů vozidel a větší profesionalita obchodníků s vozidly ukazují, že se automobilový trh pozitivně mění, potýká se mnoho obchodníků s velmi nízkými maržemi, menším zájmem klientů o úvěry a vysokými náklady.“

DEFEND INSURANCE GROUP je připravena v roce 2015 pokračovat ve stejném duchu – poskytovat svým partnerům pojistná řešení na míru s cílem zlepšit jejich ekonomické výsledky a udržet loajalitu zákazníků. K tomu mohou významně přispět i otevřené příležitosti na maďarském trhu, kde se začíná obchod s automobily po šesti letech vzpamatovávat z recese, a nové působení v Polsku, které prokáže schopnost DEFEND INSURANCE GROUP spolupracovat napříč regionem.

DEFEND INSURANCE GROUP děkuje svým partnerům za dosavadní spolupráci a rozvoj společného obchodu.