Program DIAMOND

Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect DIAMOND to pewność, że w przypadku awarii części, naprawa nie obciąży kieszeni kierowcy, gdyż to ubezpieczenie pokrywa koszty napraw w przypadku nagłej i nieprzewidywalnej mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej awarii ubezpieczonego pojazdu.

Program DIAMOND to najlepszy wariant ochrony pojazdów nowych i używanych, ale wciąż objętych gwarancją fabryczną. Zapewnia on spokój i poczucie bezpieczeństwa kierowcom, po wygaśnięciu gwarancji producenta, a ich pojazdom oferuje najszerszy zakres ochrony porównywalny z zakresem ochrony fabrycznej, dzięki czemu mogą cieszyć się jazdą bez obaw o koszty napraw. Zapewnia spokój na dłużej!

Program DIAMOND jest przeznaczony dla pojazdów objętych gwarancją producenta, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:

 • maksymalny wiek 3 lat
 • maksymalny przebieg 100 000 km

DEFEND Car Protect DIAMOND zapewnia ochronę ubezpieczeniową, która rozpoczyna się od dnia wskazanego na umowie ubezpieczenia.

Przedłużoną gwarancję DEFEND Car Protect możesz nabyć bezpośrednio u swojego dealera.

 • Ubezpieczamy pojazdy o DMC do 3500 kg.
 • Oferujemy najszerszy zakres ochrony większości części.
 • Brak ograniczenia liczby kilometrów przejechanych w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczamy nielimitowaną ilość szkód aż do wyczerpania całkowitego limitu odszkodowania.
 • Zapewniamy pewność i bezpieczeństwo dzięki Lloyd's oraz Fortegra Europe Insurance Company.
 • Gwarantujemy szybką i rzetelną likwidację szkód.
Możesz również wybrać:
 • Kontynuację gwarancji producenta nawet na 3 kolejne lata lub ochronę ponad limit kilometrów objęty gwarancją producenta.
 • Całkowity limit odszkodowania do ceny zakupu pojazdu.
 • Udział własny od 0 do 1500 PLN.

Program gwarancji Diamond obejmuje wszystkie wewnętrzne mechaniczne i elektryczne komponenty, które nie są objęte wykluczeniem.

Przykłady części objętych ubezpieczeniem:

Image 0
Silnik 
Image 1
Skrzynia biegów
Image 2
Układ hamulcowy
Image 3
Sprzęgło
Image 4
Układ sterowania (Wraz ze wspomaganiem)
Image 5
Komponenty elektryczne
Image 6
Napęd
Image 7
Dyferencjał
Image 8
Układ paliwowy
Image 9
Układ wtrysku paliwa
Image 10
Klimatyzacja
Image 11
Układ chłodzenia silnika

Zwrot kosztów holowania pojazdu do najbliższego specjalistycznego warsztatu naprawczego, w kwocie nieprzekraczającej 800 PLN na każdą szkod, jeśli ubezpieczony pojazd zostanie unieruchomiony w związku z awarią części lub zespołu częściobjętych ubezpieczeniem.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Image 12

Instalacja CNG/LPG

Image 13

Zwrot kosztów wypożyczenia pojazdu

 • Sterownik instalacji CNG/LPG, przełącznik paliwa, regulator/parownik/reduktor, wielozawór, czujniki, zawory, solenoidy.
 • Jeśli awaria nie zostanie usunięta w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu szkody, Ubezpieczyciel pokryje jedynie koszty wypożyczenia udokumentowane fakturą wystawioną przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości kwoty 250 PLN dziennie, maksymalnie za 7 dni.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie może zostać zawarte w okresie obowiązywania gwarancji producenta.
  Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zakończenia gwarancji producenta, jeżeli pojazd jest objęty taką gwarancją, nie wcześniej jednak niż w dniu następującym po dacie opłacenia składki ubezpieczeniowej i trwa do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.
  Jeśli umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta w związku z zakupem pojazdu w terminie 5 dni od daty jego nabycia, a na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia pozostało mniej niż 60 dni do daty zakończenia gwarancji producenta, ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii pojazdu w okresie pierwszych 60 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

 • Zgłoszenie szkody:
  Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni od jej wystąpienia telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres e-mail szkody@defendinsurance.pl.
  Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.
 • Wybór serwisu:
  Po zgłoszeniu szkody, pojazd powinien być przetransportowany do serwisu wskazanego w umowie ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia nie wskazuje serwisu, klient ma prawo do jego wyboru. Serwis wybrany przez klienta musi być warsztatem profesjonalnie zajmującym się naprawą pojazdów oraz być płatnikiem podatku VAT.
 • Dokumenty:
  W procesie likwidacji szkody klient zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  a) przed dokonaniem naprawy
  - wypełnionej pierwszej części formularza A zgłoszenia szkody
  - diagnozy usterek i opinii serwisu o przyczynach awarii
  - dokumentacji fotograficznej pojazdu: zdjęć pojazdu po przekątnej, z przodu i z tyłu z widocznym numerem rejestracyjnym, numeru VIN na karoserii, zdjęcia deski rozdzielczej z widocznym przebiegiem, zdjęcia uszkodzonych części przed i po demontażu
  - kompletnego kosztorysu naprawy wraz z naliczonym podatkiem VAT, zawierającego godzinową stawkę serwisu oraz numery części zamiennych
  - kopii dowodu rejestracyjnego
  - faktur za usługi serwisowe od początku okresu ubezpieczenia
  b) po dokonaniu naprawy
  - zdjęć nowych części zamiennych
  - kompletnie wypełnionego formularza B
  - faktury VAT z kodem autoryzacyjnym naprawy
Żadne naprawy nie mogą zostać przeprowadzone bez uprzedniej akceptacji ze strony Administratora. Wykonanie naprawy przed uzyskaniem akceptacji może skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje i lista komponentów mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.