Program BIKE

Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect BIKE to pewność, że w przypadku awarii części motocyklu lub motoroweru, naprawa nie obciąży kieszeni kierowcy, gdyż to ubezpieczenie pokrywa koszty napraw w przypadku nagłej i nieprzewidywalnej mechanicznej awarii ubezpieczonego pojazdu.

Program BIKE to wariant nowych i używanych motocykli lub motorowerów. Dzięki swoim elastycznym kryteriom zapewnia on spokój i poczucie bezpieczeństwa kierowcom, którzy pragną zyskać ochronę najszerszego zakresu części swojego jednośladu przed awarią. Od teraz także motocykliści mogą jeździć bez obaw!

Program przeznaczony jest dla pojazdów, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:

 • maksymalny wiek 8 lat
 • maksymalny przebieg 150 000 km

DEFEND Car Protect BIKE zapewnia ochronę ubezpieczeniową, która rozpoczyna się od dnia wskazanego na umowie ubezpieczenia.


Przedłużoną gwarancję DEFEND Car Protect możesz nabyć bezpośrednio u swojego dealera.

 • Ubezpieczamy pojazdy o DMC do 3 500 kg.
 • Oferujemy przydatna ochrona podstawowych części.
 • Ubezpieczamy nielimitowaną ilość szkód aż do wyczerpania całkowitego limitu odszkodowania.
 • Zapewniamy pewność i bezpieczeństwo dzięki Lloyd's oraz Fortegra Europe Insurance Company.
 • Gwarantujemy szybką i rzetelną likwidację szkód.
Możesz również wybrać:
 • Okres ubezpieczenia do 3 lat. 
 • Całkowity limit odszkodowania do ceny zakupu pojazdu. 
 • Roczny przebieg pojazdu od 10 000 km aż do nielimitowanego.
 • Udział własny od 0 do 1 500 PLN.


Image 0

Komponenty 

 • Wszystkie mechaniczne i elektryczne części lub zespoły części, które nie są objęte wyłączeniem. 

Image 1

Materiały eksploatacyjne i obudowy 

 • Płyny eksploatacyjne oraz filtry objęte są ubezpieczeniem tylko w przypadku konieczności ich
  wymiany zaistniałej wskutek uszkodzenia ubezpieczonego elementu
 • Obudowy Obudowy objęte są ubezpieczeniem tylko w przypadku ich uszkodzenia powstałego w wyniku uszkodzenia ubezpieczonego elementu.

Image 2

Holowanie

 • Zwrot kosztów holowania pojazdu do najbliższego specjalistycznego warsztatu naprawczego, w kwocie nieprzekraczającej 400 PLN na każdą szkod, jeśli pojazd zostanie unieruchomiony w związku z awarią części lub zespołu części objętych ubezpieczeniem.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowa jest zawierana najczęściej przy zakupie pojazdu. 
  Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia, jeżeli pojazd nie jest objęty gwarancją producenta lub od dnia następnego po dniu zakończenia gwarancji producenta, jeżeli pojazd jest objęty taką gwarancją, nie wcześniej jednak niż w dniu następującym po dacie opłacenia składki ubezpieczeniowej i trwa do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.). Zawarcie umowy możliwe jest jedynie w dniu zakupu pojazdu.

 • Zgłoszenie szkody:
  Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni od jej wystąpienia telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres e-mail szkody@defendinsurance.pl.
  Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.
 • Wybór serwisu:
  Po zgłoszeniu szkody, pojazd powinien być przetransportowany do serwisu wskazanego w umowie ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia nie wskazuje serwisu, klient ma prawo do jego wyboru. Serwis wybrany przez klienta musi być warsztatem profesjonalnie zajmującym się naprawą pojazdów oraz być płatnikiem podatku VAT.
 • Dokumenty:
  W procesie likwidacji szkody klient zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  a) przed dokonaniem naprawy
  - wypełnionej pierwszej części formularza A zgłoszenia szkody
  - diagnozy usterek i opinii serwisu o przyczynach awarii
  - dokumentacji fotograficznej pojazdu: zdjęć pojazdu po przekątnej, z przodu i z tyłu z widocznym numerem rejestracyjnym, numeru VIN na karoserii, zdjęcia deski rozdzielczej z widocznym przebiegiem, zdjęcia uszkodzonych części przed i po demontażu
  - kompletnego kosztorysu naprawy wraz z naliczonym podatkiem VAT, zawierającego godzinową stawkę serwisu oraz numery części zamiennych
  - kopii dowodu rejestracyjnego
  - faktur za usługi serwisowe od początku okresu ubezpieczenia
  b) po dokonaniu naprawy
  - zdjęć nowych części zamiennych
  - kompletnie wypełnionego formularza B
  - faktury VAT z kodem autoryzacyjnym naprawy
Żadne naprawy nie mogą zostać przeprowadzone bez uprzedniej akceptacji ze strony Administratora. Wykonanie naprawy przed uzyskaniem akceptacji może skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje i lista komponentów mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.