DEFEND Gap MINI

Ubezpieczenie DEFEND Gap MINI , które zabezpiecza wartość fakturową pojazdu, to idealny wybór dla kierowców, którzy niekonieczne posiadają polisę AC, lecz są świadomi zagrożeń czyhających na drodze, dlatego pragną ubezpieczyć swój pojazd na okoliczność wypadku z winy osoby trzeciej.

Niezawiniony wypadek może przydarzyć się każdemu, dlatego warto zaopatrzyć się w ochronę finansową, która pokrywa różnicę między wartością fakturową pojazdu, a jego wartością rynkową na dzień wystąpienia szkody.

Dzięki temu, gdy przydarzy się wypadek właściciel nie odczuje straty finansowej na własnej kieszeni, ponieważ otrzyma środki finansowej z ubezpieczenia DEFEND Gap MINI. Z naszym ubezpieczeniem nie trzeba się dłużej obawiać piratów drogowych!

Program przeznaczony jest dla pojazdów, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:

 • maksymalny wiek 20 lat
 • wartość zakupu do 200 000 zł
 • nielimitowany przebieg

 • Okres ubezpieczenia aż do 5 lat
 • Ochrona finansowa dla motocykli oraz pojazdów o DMC do 3 500 kg.
 • Maksymalny limit odszkodowania wynosi 100 000 zł.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w terminie do 120 dni od daty zakupu pojazdu.
 • Brak wymogu polisy autocasco.

Ubezpieczone ryzyka

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystąpiły w wyniku:

 • Wypadku niezawinionego


 

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umożliwiamy zawarcie umowy w terminie do 120 dni od daty nabycia pojazdu.
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wskazanym na umowie ubezpieczenia. 

  Ubezpieczamy również samochody elektryczne, taksówki, przyczepy kampingowe (także wynajmowane krótkoterminowo), kampery (także wynajmowane krótkoterminowo), pojazdy dostawcze, pojazdy holownicze, motocykle, skutery oraz pojazdy specjalne (np. sprowadzone z USA).

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni, od uzyskania wiedzy, o możliwości jej zakwalifikowania jako szkody całkowitej. Telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres e-mail szkodygap@defendinsurance.pl.

Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.

 • Dokumenty przed likwidacją szkody
  Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz A zgłoszenia szkody z załącznikami
  b) kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy
  c) kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu
  d) kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu
  e) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC
  f) kserokopię faktury zakupu pojazdu
  g) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
  h) kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania
 • Dokumenty po dokonaniu naprawy wypełniony formularz B z załącznikami


 

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyzsze informacje mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.