DEFEND Gap FLEX

Ubezpieczenie DEFEND Gap FLEX to solidna ochrona i najbardziej elastyczny zakres ochrony finansowej w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży.

To kierowca wybiera zakres ochrony dopasowany do jego możliwości i potrzeb, dzięki czemu zyskuje ochronę finansową nawet do wysokości ceny zakupu pojazdu. Dla posiadaczy polisy AC ochroną objęte są wszystkie możliwe ryzyka. Natomiast dla posiadaczy OC zapewnione jest zabezpieczenie przed niezawinionym wypadkiem oraz kradzieżą.

Spokój z jazdy bez zmartwień o straty finansowe nigdy nie był bardziej osiągalny!

Program przeznaczony jest dla pojazdów, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:  

 • wartość zakupu do 160 000 zł
 • nielimitowany przebieg

 • Okres ubezpieczenia aż do 3 lat.
 • Ochrona finansowa dla motocykli oraz pojazdów o DMC do 3 500 kg.
 • Maksymalny limit odszkodowania wynosi 40 000 zł
 • Nielimitowany wiek pojazdu.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w terminie do 120 dni od daty zakupu pojazdu.
 • Brak wymogu polisy Autocasco.

Ubezpieczone ryzyka

Image 0

Ubezpieczone są ryzyka, objęte ubezpieczeniem CASCO.

Ten rodzaj ubezpieczenia może zostać zrealizowany wyłącznie w sieci AAA Auto, członka AURES Holdings Group (AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont).

Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni, od uzyskania wiedzy, o możliwości jej zakwalifikowania jako szkody całkowitej. Telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres e-mail szkodygap@defendinsurance.pl.

Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.

 • Dokumenty przed likwidacją szkody
  Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz A zgłoszenia szkody z załącznikami
  b) kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy
  c) kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu
  d) kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu
  e) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC
  f) kserokopię faktury zakupu pojazdu
  g) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
  h) kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania
 • Dokumenty po dokonaniu naprawy wypełniony formularz B z załącznikami


 

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Poniższe informacje mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.