DEFEND Gap XS

DEFEND Gap XS kryje spoluúčasť u Vášho havarijného poistenia a Vy si môžete vychutnať radosť z jazdy bez obáv, že v prípade totálnej škody či odcudzenia vozidla budete musieť peniaze za spoluúčasť platiť z vlastného vrecka.

DEFEND Gap XS je možné dojednať samostatne alebo v kombinácii s variantou DEFEND Gap MAX alebo DEFEND Gap LEASE.

Program XS je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritéria:

 • maximálny vek 6 rokov
 • bez obmedzenia obstarávacej ceny

 • Finančná ochrana pre vozidlá na 1 až 5 rokov od dojednania.  
 • Poistiť je možné nové i jazdené vozidlá až 6 rokov staré, M1 a N1, a motocykle L3e a L4e, bez obmedzenia obstarávacej ceny.
 • Limit poistného plnenia XS je 5 000 € (avšak max. 10% z poistnej sumy). 
 • Poistenie je možné dojednať do 120 dní od nákupu vozidla.
 • Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok týchto udalostí:

 • Havária
 • Odcudzenie
 • Živelná udalosť

Poistené sú iba tie riziká, ktoré sú kryté havarijným poistením v dobe udalosti.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť do 120 dní od kúpy vozidla.
 • Ako je možné poistenia dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla. 
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry, ak sa jedná o jazdené vozidlo nad 24 000 €, potrebujeme vedieť i výbavu vozidla.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa  jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde se havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formulár A a formulár B na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.