DEFEND Gap MINI+

DEFEND Gap MINI+ poskytuje ochranu až do výšky kúpnej ceny Vášho automobilu. Je najlepšou voľbou pre vodičov, ktorí nemajú havarijné poistenie, ale napriek tomu si uvedomujú nebezpečenstvo číhajúce na ceste, a preto chcú poistiť svoje vozidlo proti totálnej škode v dôsledku nezavinenej havárie či krádeže.

Krádež Vášho automobilu či nezavinená dopravná nehoda sa môže stať každému, preto stojí za to si zjednať poistenie DEFEND Gap MINI +. To Vám v prípade totálnej škody alebo krádeže pokryje rozdiel medzi obstarávacou a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla a to aj bez zjednaného havarijného poistenia.

Program MINI+ je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritéria:

 • maximálny vek 20 rokov
 • obstarávacia cena až 120 000 €
 • neobmedzený počet najazdených kilometrov

 • Finančná ochrana pre vozidlá na 3 až 5 rokov od dojednania.  
 • Poistiť je možné nové i jazdené vozidlá až 20 rokov staré, M1 a N1, a motocykle L3e a L4e v hodnote do 120 000 €.
 • Limit poistného plnenia MINI + v prípade nezavinenej havárie je až 20 000 €.
 • Limit poistného plnenia MINI + v prípade odcudzenia je až 10 000 €.
 • Poistenie je možné dojednať do 120 dní od nákupu vozidla.
 • Bez nutnosti uzavretia havarijného poistenia.

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok týchto udalostí:

 • Havária
 • Odcudzenie

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť do 120 dní od kúpy vozidla.
 • Ako je možné poistenia dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry, ak sajedná o jazdené vozidlo nad 24 000 €, potrebujeme vedieť i výbavu vozidla.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde sa havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formulár A a formulár B na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.