DEFEND Gap MINI

DEFEND Gap MINI poskytuje ochranu až do výšky kúpnej ceny Vášho automobilu. Je najlepšou voľbou pre vodičov, ktorí nemajú havarijné poistenie, ale napriek tomu si uvedomujú nebezpečenstvo číhajúce na ceste, a preto chcú poistiť svoje vozidlo proti totálnej škode v dôsledku nezavinenej havárie.

Nezavinená dopravná nehoda sa môže stať každému, preto stojí za to si dojednať poistenie GAP. To Vám v prípade totálnej škody pokryje rozdiel medzi obstarávacou a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla a to aj bez zjednaného havarijného poistenia.

S našim poistením sa už nemusíte báť cestných pirátov!

Program MINI je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritéria:

 • maximálny vek 20 rokov
 • obstarávacia cena až 120 000 €
 • neobmedzený počet najazdených kilometrov

 • Finančná ochrana pre vozidlá na 3 až 5 rokov od dojednania.  
 • Poistiť je možné nové i jazdené vozidlá až 20 rokov staré, M1 a N1, a motocykle L3e a L4e v hodnote do 120 000 €.
 • Limit poistného plnenia MINI v prípade nezavinenej havárie je až 20 000 €.
 • Poistenie je možné dojednať do 120 dní od nákupu vozidla.
 • Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.
 • Bez nutnosti uzavretia havarijného poistenia.

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok týchto udalostí: 

 • Havária (s väčšinovým zavinením protistrán/y)

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť do 120 dní od kúpy vozidla.
 • Ako je možné poistenia dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.  
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry, ak sa jedná o jazdené vozidlo nad 24 000 €,potrebujeme vedieť i výbavu vozidla.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde sa havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formulár A a formulár B na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.