DEFEND Gap MAX

DEFEND Gap MAX poskytuje ochranu až do úrovne obstarávacej ceny vozidla a prináša vodičom kľud a radosť z jazdy, bez toho aby sa museli obávať totálnej škody na vozidle.

V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla vypočítanou primárnym poistiteľom ku dňu poistnej udalosti. Vďaka širokej škále poistených rizík sa vodič nemusí obávať cestných nehôd, krádeží alebo prírodných katastrof.

DEFEND Gap MAX je možné kombinovať s pripoistením DEFEND Gap XS, ktoré kryje Vašu spoluúčasť na havarijnom poistení.

Program MAX je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritéria:

 • maximálny vek 6 rokov
 • obstarávacia cena až 160 000 €
 • neobmedzený počet najazdených kilometrov

 • Finančná ochrana pre vozidlá na 1 až 5 rokov od zjednania.  
 • Poistiť je možné nové i jazdené vozidlá až 6 rokov staré, M1 a N1, a motocykle L3e a L4e v hodnote maximálne 160 000 €.
 • Limity poistného plnenia sú 20 000 €, 35 000 € a 50 000 €.
 • Limity poistného plnenia MAX+XS sú taktiež 20 000 €, 35 000 € a 50 000 €.
 • Poistenie je možné dojednať do 120 dní od nákupu vozidla.  
 • Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok týchto udalostí: 

 • Havária
 • Odcudzenie
 • Živelná udalosť

Poistené sú iba tie riziká, ktoré sú kryté havarijným poistením v dobe udalosti.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť do 120 dní od kúpy vozidla.
 • Ako je možné poistenia dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry, ak sa jedná o jazdené vozidlo nad 24 000 €, potrebujeme vedieť i výbavu vozidla.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde sa havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formulár A a formulár B na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.