DEFEND Gap FLEX

DEFEND Gap FLEX poskytuje flexibilnú ochranu až do úrovne obstarávacej ceny Vášho vozidla. Kryje finančnú stratu v prípade, že dôjde k totálnej škode alebo k odcudzeniu vozidla.

 • Flexibilná finančná ochrana na 3 roky.
 • Poistenie je možné dojednať do 120 dní od nákupu vozidla.
 • Poistiť je možné nové i jazdené vozidlá, M1 a N1, a motocykle L3e a L4e do ceny maximálne 40 000 €.
 • Vek jazdených vozidiel je neobmedzený.
 • Limit poistného plnenia je 10 000 € (avšak max. 50% z poistnej sumy).
 • Finančná kompenzácia pri odcudzení, ak nie je dojednané havarijné poistenie, je vo výške 25% z poistnej sumy (min. 1000 € - max. 4000 €).

Poistené riziká

Image 0


 

Dojednanie poistenie je viazané na nákup vozidla v sieti autocentier AAA AUTO zo skupiny Aures Holding (AAA AUTO, Auto Diskont).

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde se havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formuláre na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.