Hol tudom megjavíttatni az autómat, ha DEFEND Car Protect garanciával rendelkezem?

Ha a biztosítási szerződés feltételei nem írnak elő közvetlenül a jármű javítását végző javítóműhelyt, akkor bármely javítóműhely, amely ÁFA-s számlát tud kiállítani, igénybe vehető a DEFEND Car Protect javítás elvégzésére.
Ha nem biztos abban, hogy a megfelelő helyet megtalálta, hívjon minket a +36 (1) 800-8030 telefonszámon, vagy írjon nekünk a karrendezes@defendinsurance.hu .

Ki és hogyan ítéli meg, hogy mi a biztosítási esemény?

A biztosítási kárfedezet kifizetésének igénylésére vonatkozó jogosultságot a DEFEND kárrendezési részlegével együtt a műszaki részleg értékeli a biztosítási szerződésben rögzített feltételek szerint. Az értékelést a kitöltött vizsgálati jelentés vagy egyéb dokumentumok (fényképek stb.) alapján, egyes esetekben a személygépkocsi személyes ellenőrzése alapján azon a javítóműhelyen végzik, ahol a járművet szervizelik.

Előfordulhat a kárrendezés elutasítása? Miért?

Igen, sajnos a követelést el lehet utasítani, és a biztosított maga kénytelen fizetni javításokért. Az elutasítás leggyakoribb okai a következők:

  • A sérült rész nem szerepel az adott program által fedezett alkatrészek listáján;
  • A biztosított nem a szabályoknak megfelelően járt el (pl. a javítást a DEFEND jóváhagyása előtt indították el);
  • Nem hirtelen meghibásodás történt, csak normális kopás;
  • A hiba már a biztosítási időszak előtt létezett;
  • A hibát a biztosított gondatlansága okozta (olajmentes motor stb.).

Bátorítjuk az ügyfeleket, hogy gondosan olvassák el a biztosítás által fedezett károkat és a biztosítási feltételeket, és bármilyen bizonytalanság vagy kérdés esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Köteles vagyok a felhatalmazott márkaszerviz igénybevételére?

A jármű szervizelését a márkakereskedőn keresztül vagy egy hivatalos szervizközpontban kell elvégeztetni. Az engedélyezett szolgáltatást olyan márkafüggő vagy független szolgáltató végezheti el, amely képes a szolgáltatás elvégzésére, az autó gyártója által előírt eljárásoknak és munkaterületnek megfelelően, valamint eredeti vagy azzal egyenértékű minőségi alkatrészek felhasználásával.

A garancia vonatkozik a külföldre utazáskor bekövetkezett károkra is?

A DEFEND Car Protect garanciabiztosítás fedezi Magyarország területén bekövetkezett, valamint az Európai Unió országaiban történő ideiglenes utazások során felmerülő károkat. Abban az esetben, ha a jármű meghibásodik külföldön, és a járművet a helyszínen javítják, kérjük, azonnal értesítsen minket, hogy tájékoztassuk a megfelelő eljárásról. A Magyarországon kívüli javítás esetében a pótalkatrészek és a munkálatok kifizetését a magyarországi javítóműhely által kért árak alapján állapítjuk meg.

A javítóműhely közvetlenül kapja biztosítási térítést, vagy nekem kell fizetni a javításért, és azt követően fizetnek nekem?

Ha a garanciális szolgáltatást a DEFEND kárrendezési részlege jóváhagyja és végzi, a DEFEND a meghatalmazás alapján közvetlenül a kereskedőnek fizeti meg a költségeket. Az ügyfél a javítást követően azonnal megkapja az autóját. Ha ez az út valamely okból nem járható, akkor a biztosítási fedezetet a Biztosítottnak vagy a kijelölt személynek fizetik ki.

A biztosítás fedezi az alkatrészeket és a munkadíjat? Mennyit kaphatok?

Igen, a biztosítási kifizetések fedezik mind az alkatrészek, mind a javítások költségeit. Ideális esetben a teljes összeget megkapja a jármű meghibásodása kapcsán számlázott költségei fedezésére. Ezt az összeget azonban mérsékelheti a kiválasztott biztosítási fedezet, vagy azt csökkentheti a biztosítási szerződés idején választott önrész.

Hogyan értékelik a járművemet?

A biztosítás megkötésekor meghatározzák a biztosított összeget, amely a vásárláskor a számlán / adásvételi szerződésen szerepel. A jármű vételára csak a gyártó által jóváhagyott, oszthatatlan tartozékokat foglalja magában, és nem tartalmazza a szolgáltatásokat, a díjakat, a biztosításokat stb. A járműre vonatkozó számla / adásvételi szerződés nem lehet 120 napnál régebbi.
Biztosított esemény esetén a jármű általános ára a káridőpontjában kerül meghatározásra. Az általános ár az az összeg, amelyért a járművet egy adott pillanatban értékesíteni lehet, és azt általában az CASCO biztosító határozza meg, és ezt elfogadjuk a GAP biztosítás biztosítási fedezet kiszámításához.