Káresemény

Mi, a DEFEND INSURANCE GROUP felismertük, mennyire fontos az ügyfelek bizalmának megszerzése és igényeinek kielégítése.

Célunk az, hogy a lehető leghamarabb és lehető legteljesebb mértékben megoldjuk a felmerült kérdéseket. Ezért szeretnénk kérni az együttműködését a biztosítási esemény kárrendezésével kapcsolatban, így például a szükséges dokumentumok kellő időben történő eljuttatását és a kárrendezési eljárásnak való megfelelést a követelést benyújtó biztosítók utasításai szerint.

Pozitív tapasztalatuk fontos számunkra, ezért minden egyes biztosítási eseményt egyedileg kezelünk. Kérjük, ezért először a Kárrendezési Csoporthoz forduljon problémájával.

Néhány hasznos információ ezzel kapcsolatban.

 • A káresemény bejelentése:
  Amennyiben Ön (biztosított fél vagy a biztosított nevében) tudomást szerez olyan károkról, amelyek követeléshez vezethetnek, a kár bekövetkezésétől számított 7 napon belül a +36 1 800 8030-as telefonszámon vagy a karrendezes@defendinsurance.hu email címen van lehetősége bejelenteni.
  A kárrendezési igény benyújtásához ismernie kell a biztosítási szerződés számát vagy a jármű alvázszámát.
 • A kárszemle:
  Annak érdekében, hogy érvényesíteni tudja kárigényét, engedélyeznie kell nekünk vagy javítóműhelyünknek, hogy megvizsgáljuk gépjárművét. A járművet a lehető leghamarabb, de legkésőbb a meghibásodás bejelentésétől számított 5 napon belül ellenőrzés céljából be kell szállítania (megszervezni a beszállítást) javítóműhelyünkbe.
  Alternatív megoldásként felhatalmazást kaphat arra, hogy járművét bármely számlaképes javítóhoz vigye.
 • A benyújtandó dokumentumok:
  A kárrendezéshez a következő dokumentumokat kell benyújtani: hibadiagnózis, javítási költségtervezet, kitöltött kárbejelentő nyomtatvány A oldala, fényképek, valamint a gépjármű forgalmi engedélyének másolata.
  A javítás elkészültével kérjük küldje el részünkre a kárbejelentő nyomtatvány kitöltött B oldalát.

  A biztosító erre felhatalmazott munkatársának kifejezett írásos engedélye nélkül nem végezhető járműjavítás. Minden költséget, amely a jóváhagyás előtt merült fel, a biztosítottat terheli, és az ilyen jellegű követelés automatikusan elutasításra kerül.

 • A káresemény bejelentése:
  A biztosítottnak a kár bekövetkezésétől számított 8 napon belül telefonon, a +36 1 800 8030-as számon, vagy e-mailben a karrendezes@defendinsurance.hu címen van lehetősége a kárbejelentésre.
  A kárrendezési igény benyújtásához ismernie kell a biztosítási szerződés számát vagy a jármű alvázszámát. Emellett azt is be kell jelenteni, milyen körülmények között történt a káresemény (mikor és hogyan történt a baleset, a járművet használták-e, volt-e rendőrségi intézkedés, a kár teljes volt-e, hol van a jármű CASCO biztosítása, hol található a károsodott jármű)
 • A benyújtandó dokumentumok
  A biztosítottnak ki kell töltenie az A formanyomtatványt és a B formanyomtatványt, és be kell nyújtania a következő dokumentumokat (adott esetben a kárszakértő utasításai szerint):
  - A vásárlást igazoló bizonylat (általában számla) másolata)
  - Forgalmi engedély másolata)
  - A finanszírozási szerződés másolata
  - A jármű CASCO-biztosításának másolata
  - A rendőrségi vizsgálatáról szóló jelentés másolata
  - A káresemény bekövetkeztekor a gépjárművet vezető személy vezetői engedélyének másolata
  - A jármű tárolási helyének címe, a kapcsolattartók adatai (a járművek esetleges ellenőrzéséhez)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járműforgalmazó és a vevő között fennálló szerződéses kötelezettségekből eredő kárrendezési követelések közvetlenül a kereskedőnél érvényesítendők. Ha nem biztos abban, milyen jellegű a kár, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a +36 1 800 8030 telefonszámon.

 • A káresemény bejelentése: 
  A biztosítottnak (vagy a biztosított nevében eljárónak) a kár bekövetkeztét követően haladéktalanul be kell jelentenie a kárát a +36 1 800 8030 számon.
  A követelés bejelentésekor ismernie kell a biztosítási szerződés számát vagy jármű alvázszámát.
 • A javítást elvégző szerviz kiválasztása:
  A járművet a kárrendezéshez át kell adni. Ha a kárrendezési eljárásra vonatkozóan a biztosítási kötvény konkrét rendelkezéseket tartalmaz a javítást elvégző szervizt illetően, a járművet közvetlenül neki kell átadni. Ellenkező esetben bármely szervizbe elvihető, amely számlaképes.
 • A kárbejelentő űrlap kitöltése és a benyújtandó dokumentumok:
  A Biztosítottnak ki kell töltenie a kárbejelentő űrlapot és a következő dokumentumokat kell csatolnia (amennyiben van, akkor a Felszámoló utasításainak megfelelően):
  - diagnosztikai nyilatkozat (diagnosztikai protokoll, mechanikus meghibásodások, majd a hibák részletes leírása a kiválasztott claim insurer)
  - előzetes költségkeret a Magyarország területén a választott tételhez tartozó jármű javításának költségeiről (javítási költségek - pótalkatrészek és óradíjak + anyagok és alkatrészek + ÁFA).
  - fotó: sérült alkatrészről, alvázszámról, fordulatszámmérőről, az autóról a rendszámmal
  - A motor fedett része esetén a jármű karbantartási adatainak dokumentációja a vásárlás dátumától (különösen a motorolaj-csere bizonyítékaként, pl. Szervizkönyv vagy számla az olaj- cseréről, javításokról stb.)
  A biztosító erre felhatalmazott munkatársának engedélye nélkül nem végezhet járműjavítást. A sérült alkatrészeket csak hibadiagnózis esetén távolítsa el, vagy ha a munka miatt szükséges. Minden költséget, amely a jóváhagyás előtt merült fel, a biztosított fedezi, és az ilyen jellegű követelés automatikusan elutasításra kerül.
 • Értékelés és kifizetés:
  Miután megkaptuk az összes szükséges dokumentumot, megvizsgáljuk a biztosítási kártérítésre vonatkozó igényét. A gépjárműjavítás után a biztosítási fedezet kifizetéséhez be kell nyújtani nekünk a számlákat, valamint a régi és új alkatrészekről mellékelni kell fényképeket (az újat és a régit egy fotón), amelyeket e-mailben tud el nekünk.

Ha bármilyen kérdése lenne, kérjük nézze meg a Gyakran Ismételt Kérdéseket vagy lépjen velünk kapcsolatba.