Program 3***

Predĺžená záruka Carlife Garance 3* ponúka ochranu pred nečakanými výdavkami spojenými s poruchami hlavných častí ojazdeného vozidla, a Vy tak nebudete musieť siahnuť hlboko do kapsy.

Záručný program 3* je možné zjednať na ojazdené vozidlá, ktoré môžu byť v záruke výrobcu, a kryje náhle a nepredvídateľné mechanické či elektrické poruchy krytých častí.

Program 3* je možné zjednať na vozidlá, ktoré ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. 3 500 kg
 • max. vek 4 roky
 • max. 80 000 najazdených km

 • Rozsiahly zoznam krytých súčiastok, ktorý nájdete na vedľajšej záložke.
 • Poistná doba 3 roky.
 • Limit poistného plnenia až do výšky 1300 € za jednu poistnú udalosť, pričom je možné uplatniť maximálne dve poistné udalosti za každý rok poistenia.
 • Bez spoluúčasti.
 • Limit až 30 000 najazdených km.
 • Všetko je podporené rýchlym a kvalitným vybavovaním poistných udalostí.  
 • Poistiteľom tohto produktu je Fortegra Financial Corporation.

Image 0

Motor

Image 1

Pohon  

 • Ozubené koleso štartéra
 • Olejové čerpadlo
 • Kľukový hriadeľ
 • Blok motora
 • Zdvíhadlá ventilov
 • Hnacie koleso rozdeľovača
 • Rozvodové tyče ventilov
 • Vložky valcov
 • Piesty a krúžky
 • Ojnica
 • Vačkový hriadeľ
 • Ventily
 • Elektronická riadiaca jednotka motora
Hnací hriadeľ, Diferenciál a hnacia sústava (vrátane jednotky pohonu predných kolies)
 
 • Hnací hriadeľ vrátane krížových kĺbov
 • Korunové kolesá
 • Diferenciálové prevody
 • Hriadele
 • Vonkajšie hnacie hriadele predných a zadných kolies
 • Vložený pastorok – satelity
 • Centrálne koleso planétovej prevodovky – planétové kolesá
 • Kĺby konštantnej uhlovej rýchlosti
 • Krížové kĺby a spojky 

Image 2

Brzdový systém 

Image 3

Chladiaci systém a kúrenie

 • Strmene kotúčovej brzdy
 • Brzdové valce kolesa
 • Ventil obmedzovača bŕzd
 • Podtlakové čerpadlo
 • Posilňovač bŕzd
 • Hlavný brzdový valec
 • Brzdové potrubia a hadice
 • Záťažový regulátor bŕzd
 • Termostat s krytom
 • Snímač teploty vody
 • Elektrické motorčeky ventilácie
 • Vodné čerpadlo
 • Elektrický ventilátor
 • Chladič
 • Výmenník kúrenia
 • Ventil kúrenia
 • Elektromotor ventilátora

Image 4

Palivový systém

Image 5

Elektrické súčiastky 

 • Palivová nádrž
 • Snímač vačkového hriadeľa
 • Ovládač škrtiacej klapky
 • Regulátor otáčok voľnobehu
 • Snímač tlaku sacieho potrubia
 • Snímač palivomeru
 • Potenciometer škrtiacej klapky
 • Snímač tlaku preplňovania
 • Snímač teploty oleja
 • Snímač teploty nasávaného vzduchu
 • Merač prúdenia vzduchu
 • Snímač klepania
 • Snímač pedálového zdvihu
 • Impulzný snímač kľukového hriadeľa
 • Sacie potrubie
 • Karburátor
 • Lambda sonda
 • Snímač tlaku oleja 
 • Motorček štartéra
 • Alternátor
 • Regulátor napätia
 • Cievka
 • Rozdeľovač
 • Zámok dverí
 • Žhaviace sviečky
 • Sviečky zapaľovacie

Image 6

Podvozok

Image 7

Ostatné kryté súčiastky a výluky príslušné k poistnému programu 
 

 • Dorazy tlmičov pruženia prednej nápravy
 • Čapy ramien spodné
 • Silentbloky predného spodného ramena predné
 • Silentbloky predného spodného ramena zadné
 • Skrine a kryty sú poistené, pokiaľ boli poškodené zlyhaním niektorých vyššie uvedených súčiastok alebo v dôsledku zlyhaní vyššie uvedených súčiastok.

Dojednanie záruky je viazané na nákup vozidla v sieti autocentier AAA AUTO zo skupiny Aures Holding (AAA AUTO, Auto Diskont). AAA AUTO ponúka poistenie Carlife Garance už v cene väčšiny vozidiel a je jedným z mála predajcov jazdených vozidiel, ktorý svojich zákazníkov takto chráni.

Upozorňujeme, že nároky, ktoré vyplývajú zo zmluvných záväzkov medzi predajcom vozidla a kupujúcim sa riešia ako reklamácie vozidla priamo u predajcu. V prípade, že si nie ste istí, či sa jedná o reklamáciu či škodovú udalosť, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 2 222 11 702.

 • Hlásenie škodovej udalosti: 
  Poistený (alebo v mene poisteného opravca) musí nahlásiť škodu na vozidle bezodkladne po vzniku škodovej udalosti telefonicky na čísle +421 2 222 11 702.
  Pri hlásení ŠU je nutné poznať číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Vyplnenie formulára a doloženie požadovaných dokumentov
  Poistený musí následne vyplniť formulár na hlásenie škodovej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - výpis z diagnostiky (diagnostický protokol, pri mechanických poruchách podrobný popis vzniku poruchy od zvoleného opravcu) 
  - predbežný rozpočet nákladov na opravu vozidla od Vami zvoleného opravcu na území SR (rozpísané náklady na opravu - pracovná pozícia na výmenu dielu a hod. sadzba + materiál a č. dielu + DPH)
  - fotografie: poškodeného dielu, VIN vozidla, tachometra, pohľadu na vozidlo vr. ŠPZ
  - V prípade, že sa jedná o krytú súčiastku v motore, bude treba doložiť ešte servisnú históriu vozidla od dátumu jeho zakúpenia (konkrétne doloženie výmeny oleja v motore, napr. servisnou knižkou alebo faktúrou za výmenu oleja od opravcu apod.)
  Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Povolená je iba demontáž poškodených dielov z dôvodu diagnostiky poruchy, popr. z dôvodu nafotenia 
  poškodenia daného dielu. Všetky ďalšie náklady a práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.
 • Posúdenie a vyplatenie poistného plnenia
  Po obdržaní všetkých požadovaných dokumentov posúdime Váš nárok na poistné plnenie. V prípade schválenia, je po oprave vozidla podmienkou pre vyplatenie poistného plnenia doloženie faktúry za opravu vozidla a spoločné fotografie starého a nového dielu (oba diely na jednej fotografii) a fotografie nových dielov namontovaných na vozidle, zaslaním na našu emailovú adresu.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.