Program PLUS pre osobné vozidlá

Predĺžená záruka DEFEND Car Protect PLUS je istota, že v prípade nečakanej poruchy vozidla nebude musieť vodič siahnuť hlboko do vrecka, pretože toto poistenie pokrýva náklady na opravy v prípade náhlej a nepredvídateľnej mechanickej poruchy vozidla.

Záručný program Plus je možné dojednať na ojazdené vozidlá, ktoré nie sú v záruke výrobcu. Poskytuje kľud a pocit bezpečia pre vodičov, ktorí chcú chrániť hlavné časti vozidla po uplynutí záruky. Vďaka tomuto programu si vychutnáte jazdu bez obáv!

Program PLUS je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek 15 rokov 
 • max. 300 000 najazdených km

DEFEND Car Protect PLUS poskytuje poistné krytie, ktoré začína plynúť nasledujúci deň po dojednaní poistenia.

Predĺženú záruku DEFEND Car Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

 • Ponúka účelové krytie nosných súčastí vozidla.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Fortegra Europe Insurance Company.
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.
 • Poistiť je možné vozidlá do 3500 kg.
Sami si ďalej môžete zvoliť:
 • Poistnú dobu až 3 roky.
 • Limit poistného plnenia až do 2000 €.
 • Počet najazdených km za rok od 10 000 km až neobmedzene.
 • Spoluúčasť od 0 do 400 €.

Image 0

Motor

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Hlavnej časti: 
  Olejové čerpadlo
  Kľukový hriadeľ
  Hlavné ložiská kľukového hriadeľa
  Ojnice, Ojničné ložiská
  Piesty, Piestne čapy
  Vačkový hriadeľ
  Hlava valca - v priamej súvislosti s tlakovým mazaním
  Vahadlá hlavy valca
  Hydraulický napinák
  Rozvodová reťaz
  Hydraulické zdvíhadlá

Image 1

Převodovka

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Hlavnej časti: 
  Planétové prevody
  Všetky hriadele mazané olejom
  Synchróny
  Presuvníky
  Riadiaca vidlica
  Mechatronika
  Koše
  Olejové čerpadlo
  Lamelové spojky planetových prevodov

Image 2

Diferenciál

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Hlavnej časti:
  Tanierové koleso
  Satelitné kolesá
  Vstupný hriadeľ
  Kužeľové koleso
  Výstupný hriadeľ
  Planétové kolesá

Image 3

Odťahová služba

 • Náklady na odtiahnutie do najbližšieho zmluvného servisu do maximálnej výšky 200 EUR, ak je vozidlo nepojazdné v priamej súvislosti s poruchou krytej súčiastky.

Image 4

Prevádzkové materiály a skrine 

 • Prevádzkové kvapaliny, filtre a skrine sú kryté iba v prípade, ak sa musia vymeniť v dôsledku zlyhania krytej súčiastky 


Voliteľné dodatočné krytieImage 5

Náhrada požičovného

 • Náklady na požičanie náhradného vozidla, v prípade ak dĺžka opravy krytej poistnou zmluvou presiahne 24 hodín, s tým, že náhrada bude obmedzená nanajvýš na 60 EUR denne po dobu maximálne 7 dní.

Image 6

Súčiastky CNG/LPG

 • Riadiaca jednotka vstrekovanie plynu, ventil prepínanie paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkčný ventil, senzory, ventily, solenoidy.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v deň kúpy vozidla.
  • Záruka začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzavrieť v sieti našich partnerov (predajcovia nových či ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme predojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku poruchy, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite formulár B.

Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.