Program DIAMOND pre osobné vozidlá

Predĺžená záruka DEFEND Car Protect DIAMOND je istota, že v prípade nečakanej poruchy vozidla nebude musieť vodič siahnuť hlboko do vrecka, pretože toto poistenie pokrýva náklady na opravy v prípade náhlej a nepredvídateľnej mechanickej, elektrickej či elektronickej poruchy vozidla.

Záručný program DIAMOND je možné zjednať na nové či ojazdené vozidlá, ktoré sú stále v záruke výrobcu. Poskytuje kľud a pocit bezpečia pre vodičov po uplynutí záruky. Ponúka vozidlám najširší rozsah krytých súčiastok, ktorý je zrovnateľný so zárukou výrobcu, vďaka čomu si môžete užívať jazdu bez obáv z nákladov na opravu.

Program DIAMOND je možné dojednať na vozidlá s platnou zárukou výrobcu, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek 5 rokov
 • max. 100 000 najazdených km

Záruka začína okamihom uplynutia záručnej lehoty danej výrobcom.

Predĺženú záruku DEFEND Car Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

 • Ponúka najširší rozsah krytých súčiastok.
 • Bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov počas trvania poistnej zmluvy.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Fortegra Europe Insurance Company.
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.
 • Poistiť je možné vozidlá do 3500 kg.
Sami si ďalej môžete zvoliť:
 • Nadväznosť na záruku výrobcu až o ďalšie 3 roky alebo iba navýšenie limitu km k záruke výrobcu.
 • Limit poistného plnenia až do výšky obstarávacej ceny vozidla.
 • Spoluúčasť od 0 do 400 €.

Záručný program DEFEND Car Protect DIAMOND kryje všetky mechanické a elektrické súčiastky vozidla, ktoré nie sú výslovne vylúčené.


Príklady krytých súčiastok:

Image 0
Motor
Image 1
Prevodovka  
Image 2
Brzdy
Image 3
Spojka
Image 4
Riadenie (vrátane posilňovača riadenia)
Image 5
Elektrická inštalácia
Image 6
Pohon štyroch kolies
Image 7
Diferenciál
Image 8
Palivová sústava
Image 9
Systém vstrekovania paliva
Image 10
Klimatizácia
Image 11
Chladiaci systém
Image 14
Infotainment


Náklady na odtiahnutie do najbližšieho zmluvného servisu do maximálnej výšky 200 EUR, ak je vozidlo nepojazdné v priamej súvislosti s poruchou krytej súčiastky.

Voliteľné dodatočné krytie:

Image 12

Súčiastky CNG/LPG

Image 13

Náhrada požičovného

 • Riadiaca jednotka vstrekovanie plynu, ventil prepínanie paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkčný ventil, senzory, ventily, solenoidy.
 • Náklady na požičanie náhradného vozidla, v prípade ak dĺžka opravy krytej poistnou zmluvou presiahne 24 hodín, s tým, že náhrada bude obmedzená nanajvýš na 60 EUR denne po dobu maximálne 7 dní.

Image 15

Hybridné vozidlá

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v priebehu záruky výrobcu
  • Záruka začína okamihom uplynutia záručnej lehoty danej výrobcom.
  • Ak sa dojednanie záruky neviaže k nákupu vozidla a do uplynutia záruky výrobcu zostáva pri dojednávaní menej ako 60 dní, uzatvára sa záruka so 60-dennou čakacou dobou na vznik zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP (vrátané aktuálneho počtu km) a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku poruchy, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite vyplnený formulár B.

Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.