Program CRYSTAL pre osobné vozidlá

Predĺžená záruka DEFEND Car Protect CRYSTAL je istota, že v prípade nečakanej poruchy vozidla nebude musieť vodič siahnuť hlboko do vrecka, pretože toto poistenie pokrýva náklady na opravy v prípade náhlej a nepredvídateľnej mechanickej, elektrickej či elektronickej poruchy vozidla.

Záručný program CRYSTAL je možné zjednať na nové či ojazdené vozidlá, ktoré sú stále v záruke výrobcu. Poskytuje kľud a pocit bezpečia pre vodičov po uplynutí záruky. Ponúka vozidlám široký rozsah krytých súčiastok, ktorý je zrovnateľný so zárukou výrobcu, vďaka čomu si môžete užívať jazdu bez obáv z nákladov na opravu.

Program CRYSTAL je možné dojednať na vozidlá s platnou zárukou výrobcu, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek 5 rokov
 • max. 200 000 najazdených km

Zmluva sa uzatvára pri nákupe vozidla a poistenie začína okamihom uplynutia záručnej lehoty danej výrobcom.

Predĺženú záruku DEFEND Car Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

 • Ponúka rozsiahly zoznam krytých súčiastok.
 • Bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov počas trvania poistnej zmluvy.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Fortegra Europe Insurance Company.
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.
 • Poistiť je možné vozidlá do 3500 kg.
Sami si ďalej môžete zvoliť:
 • Nadväznosť na záruku výrobcu až o ďalšie 3 roky alebo iba navýšenie limitu km k záruke výrobcu.
 • Limit poistného plnenia až do výšky obstarávacej ceny vozidla.
 • Spoluúčasť od 0 do 400 €.

Image 0

Motor

Image 1

Prevodovka  

 • Všechny vnútorné mazané súčiastky
 • Vonkajšie súčiastky motora:
  Sacie potrubie
  Zotrvačník
  Ozubený veniec
  Turbo jednotka
 • Elektronická riadiaca jednotka motora
manuálna, automatická a s plynule meniteľným prevodom (CTX)
 • Všechny vnútorné mazané súčiastky
 • Riadiace jednotky
 • Mechatronika
 • Všetky vnútorné mechanické súčiastky meniča krútiaceho momentu

Image 2

Brzdy

Image 3

Spojka

 • Hlavný brzdový valec a brzdové valčeky
 • Ventil obmedzovača brzdného účinku
 • Posilňovač
 • Modulačný ventil a snímače ABS
 • Prítlačný kotúč
 • Vypínacie ložisko spojky
 • Hlavný a pomocný valec

Image 4

Riadenie (vr. posilňovača riadenia)

Image 5

Elektrická inštalácia

 • Hrebeňová tyč riadenia a pastorok
  (okrem manžiet)
 • Skriňa prevodovky riadenia
 • Hrebeňová tyč posilňovača riadenia
 • Čerpadlo
 • Skrinka pomocnej páky
 • Nádržka posilňovača riadenia
 • EPS elektromotor servoriadenia
 • Štartér motora
 • Alternátor
 • Zapaľovacia cievka a regulátor napätia cievky
 • Relé prerušovača smerových svetiel
 • Motorčeky stieračov predného a zadného skla a ostrekovačov
 • Motorčeky elektrického sťahovania okien a posuvnej strechy
 • Motorčeky centrálneho zamykania
 • Motorček ventilátora kúrenia

Image 6

Pohon štyroch kolies

Image 7

Diferenciál

 • Všechny vnútorné mazané súčiastky
 • Všechny vnútorné mazané súčiastky

Image 8

Palivová sústava

Image 9

Systém vstrekovania paliva

dieselová a benzínová
 • Mechanické a elektrické palivové čerpadlá

 • Škrtiaca klapka
 • Merač prietokového množstva vzduchu
 • Vstrekovače

Image 10

Chladiaci systém

Image 11

Klimatizácia

 • Vodné čerpadlo
 • Chladič
 • Chladič oleja
namontovaná pri výrobě
 • Kompresorová jednotka klimatizácie
 • Klapky regulácie vzduchu

Image 12

Prevádzkové materiály a skrine 

Image 13

Odťahová služba

 • Prevádzkové kvapaliny, filtre a skrine sú kryté iba v prípade, ak sa musia vymeniť v dôsledku zlyhania krytej súčiastky.
 • Náklady na odtiahnutie do najbližšieho zmluvného servisu do maximálnej výšky 200 EUR, ak je vozidlo nepojazdné v priamej súvislosti s poruchou krytej súčiastky.

Voliteľné dodatočné krytie

Image 14

Súčiastky CNG/LPG

Image 15

Náhrada požičovného

 • Riadiaca jednotka vstrekovanie plynu, ventil prepínanie paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkčný ventil, senzory, ventily, solenoidy.
 • Náklady na požičanie náhradného vozidla, v prípade ak dĺžka opravy krytej poistnou zmluvou presiahne 24 hodín, s tým, že náhrada bude obmedzená nanajvýš na 60 EUR denne po dobu maximálne 7 dní.

Image 16

Hybridné vozidlá

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v priebehu záruky výrobcu
  • Záruka začína okamihom uplynutia záručnej lehoty danej výrobcom.
  • Ak sa dojednanie záruky neviaže k nákupu vozidla a do uplynutia záruky výrobcu zostáva pri dojednávaní menej ako 60 dní, uzatvára sa záruka so 60-dennou čakacou dobou na vznik zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzavrieť v sieti našich partnerov (predajcovia nových či ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.  
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP (vrátané aktuálneho počtu km) a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku poruchy, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite vyplnený formulár B.

Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.