Program COMFORT pre osobné vozidlá

Predĺžená záruka DEFEND Car Protect COMFORT je istota, že v prípade nečakanej poruchy vozidla nebude musieť vodič siahnuť hlboko do vrecka, pretože toto poistenie pokrýva náklady na opravy v prípade náhlej a nepredvídateľnej mechanickej či elektrickej poruchy vozidla.

Záručný program COMFORT je možné zjednať na ojazdené vozidlá, ktoré nie sú v záruke výrobcu. Vzhľadom k širokému zoznamu krytých súčiastok poskytuje kľud a pocit bezpečia pre vodičov mladších modelov vozidiel, ktorý je zrovnateľný so zárukou výrobcu. Vďaka flexibilným kritériám Vám poskytuje kľud a pocit bezpečia a Vy si vychutnáte jazdu bez obáv!

Program COMFORT je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek 10 rokov
 • max. 250 000 najazdených km

DEFEND Car Protect COMFORT poskytuje poistné krytie, ktoré začína plynúť nasledujúci deň po dojednaní poistenia.  

Predĺženú záruku DEFEND Car Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

 • Ponúka široký zoznam krytých súčiastok.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Fortegra Europe Insurance Company.
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.
 • Poistiť je možné vozidlá do 3500 kg.
Sami si ďalej môžete zvoliť:
 • Poistnú dobu až 3 roky.
 • Limit poistného plnenia až do 4000 €.
 • Počet najazdených km za rok od 10 000 km až neobmedzene.
 • Spoluúčasť od 0 do 400 €.

Image 0

Motor

Image 1

Prevodovka  

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Vonkajšie súčiastky motora:
  Sacie potrubie
  Zotrvačník
  Ozubený veniec
  Turbo jednotka
manuálna, automatická a s plynule meniteľným prevodom (CTX)
 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Všetky vnútorné mechanické súčiastky meniča krútiaceho momentu

Image 2

Brzdy

Image 3

Spojka

 • Hlavný brzdový valec
 • Brzdové valčeky
 • Ventil obmedzovača brzdného účinku
 • Prítlačný kotúč
 • Vypínacie ložisko spojky
 • Hlavný a pomocný valec

Image 4

Riadenie (vr. posilňovača riadenia)

Image 5

Elektrická inštalácia

 • Hrebeňová tyč riadenia a pastorok
  (okrem manžiet)
 • Skriňa prevodovky riadenia
 • Hrebeňová tyč posilňovača riadenia
 • Čerpadlo
 • Skrinka pomocnej páky
 • Nádržka posilňovača riadenia
 • EPS elektromotor servoriadenia
 • Štartér motora
 • Alternátor
 • Zapaľovacia cievka
 • Regulátor napätia cievky
 • Relé prerušovača smerových svetiel
 • Motorčeky stieračov predného a zadného skla a ostrekovačov

Image 6

Pohon štyroch kolies

Image 7

Diferenciál

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Všetky vnútorné mazané súčiastky

Image 8

Palivová sústava

Image 9

Chladiaci systém

dieselová a benzínová
 • Mechanické a elektrické palivové čerpadlá

 • Vodné čerpadlo

Image 10

Prevádzkové materiály a skrine 

Image 11

Odťahová služba

 • Prevádzkové kvapaliny, filtre a skrine sú kryté iba v prípade, ak sa musia vymeniť v dôsledku zlyhania krytej súčiastky.
 • Náklady na odtiahnutie do najbližšieho zmluvného servisu do maximálnej výšky 200 EUR, ak je vozidlo nepojazdné v priamej súvislosti s poruchou krytej súčiastky. 

Voliteľné dodatočné krytie

Image 12

Súčiastky CNG/LPG

Image 13

Náhrada požičovného

 • Riadiaca jednotka vstrekovanie plynu, ventil prepínanie paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkčný ventil, senzory, ventily, solenoidy.
 • Náklady na požičanie náhradného vozidla, v prípade ak dĺžka opravy krytej poistnou zmluvou presiahne 24 hodín, s tým, že náhrada bude obmedzená nanajvýš na 60 EUR denne po dobu maximálne 7 dní.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v deň kúpy vozidla.
  • Záruka začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzavrieť v sieti našich partnerov (predajcovia nových či ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme predojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku poruchy, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite formulár B.

Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.