Program T-ADVANTAGE pre nákladné vozidlá

Predĺžená záruka DEFEND Truck Protect T-ADVANTAGE je istota, že v prípade nečakanej poruchy vozidla nebude musieť vodič siahať hlboko do vrecka, pretože toto poistenie pokrýva náklady na opravy v prípade náhlej a nepredvídateľnej vnútornej mechanickej a elektrickej poruchy vozidla.

Záručný program T-ADVANTAGE je možné zjednať na nové aj ojazdené vozidlá, ktoré sú stále v záruke výrobcu. Poskytuje pokoj a pocit bezpečia pre vodičov nákladných vozidiel a ponúka rozsiahly zoznam krytých súčiastok, ktorý je zrovnateľný so zárukou výrobcu. Vďaka flexibilným kritériám Vám poskytne pokoj a pocit bezpečia a Vy si môžete vychutnať jazdu bez obáv!

Program T-ADVANTAGE je určený pre vozidlá, ktoré v čase uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek 10 rokov 
 • najazdených max. 1 000 000 km

DEFEND Truck Protect T-ADVANTAGE poskytuje poistné krytie, ktoré začína plynúť nádledující deň po uzavretí poistenia.

 • Poistenie je možné uzavrieť na vozidlá nad 3 500 kg.
 • Ponúka rozsiahly zoznam krytých súčiastok.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Fortegra Europe Insurance Company.
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.

Sami si ďalej môžete zvoliť:

 • Poistenie je možné uzavrieť na 12, 24, alebo 36 mesiacov.
 • Limit poistného plnenia až 12 000 €.
 • Počet najazdených km za rok od 50 000 až 300 000 km.
 • Spoluúčasť od 0 do 800 €.

Image 0

Motor

Image 1

Chladiaci systém motora   

 • Ozubený veniec štartéra
 • Zotrvačník,
 • Olejové čerpadlo
 • Kľuková hriadeľ a ložiská
 • Rozvodové kolesá a reťaze (s výnimkou napínača a elektronických zariadení)
 • Vačkový hriadeľ a ložiská
 • Zdvíhadlá
 • Chladič oleja a medzichladič
 • Ventily a vedenia ventilov (s výnimkou podpálených ventilov)
 • Piesty a piestne krúžky,
 • Vložky valcov a ojnice
 • Motorová brzda (všetky súčiastky, nie zadrenie)
 • Mrazová zátka
 • Zadné tesnenie kľukového hriadeľa a podložky.
 • Rozvodový remeň je tiež krytý, pokiaľ poistený preukáže, že bol vymenený v súlade s intervalom jeho výmeny odporúčaným výrobcom.
 • Elektronická riadiaca jednotka motoru
 • Tesnenie hlavy valcov
 • Termostat 
 • Spojka ventilátora chladenia
 • Vodné čerpadlo
 • Chladič
 • Vylúčené sú zanesené a skorodované jednotky

Image 2

Manuálna prevodovka  

Image 3

Automatická prevodovky

 • Ozubené kolesá
 • Hriadele
 • Synchronizačné spojky
 • Voliče
 • Ložiská a puzdrá
 • Deliace redukcie
 • Rozsahová redukcia a pokiaľ je inštalovaná overdrive jednotka (s vylúčením elektroinštalácie a vonkajších prepojení)
 • Ventily a elektromagnety deliacej a rozsahovej redukcie
 • Menič krútiaceho momentu
 • Ozubené kolesá
 • Spojky
 • Brzdové pásy
 • Blok ventilov
 • Regulátor
 • Olejové čerpadlo
 • Ložiská a puzdrá
 • Vylúčené sú vonkajšie prepojenia, nastavenia a elektrické inštalácie

Image 4

Spojka (manuálna prevodovka) 

Image 5

Zadné nápravy 

 • Lamela spojky
 • Prítlačný tanier
 • Vypínacie ložisko
 • Vylúčené sú vonkajšie prepojenia, spálené súčiastky a bežné opotrebenie
 • Ozubený veniec a pastorok
 • Poloosy, tesnenia a ložiská poloos
 • Redukčné prevody náboje
 • Ložiská a dvojrýchlostný pohon (bez vonkajších článkov)
 • Diferenciál a zámok diferenciálu
 • Planétové súkolia a tesnenie pastorka diferenciálu

Image 6

Retardér

Image 7

Turbodúchadlo 

 • Hydraulické a elektromagnetické retardéry
 • Všetky vnútorné súčiastky

Image 8

Pohon predných kolies

Image 9

Pohon štyroch kolies

 • Hnacie hriadele vrátane kĺbov konštantnej uhlovej rýchlosti, krížových kĺbov a spojok (manžety vylúčené)

Kryté sú súčiastky vymenované vyššie v oboch skupinách: zadné nápravy a pohon predných kolies

Image 10

Kĺbové hriadele 

Image 11

Elektrická inštalácia 

 • Kĺbové hriadele vrátane krížových kĺbov a ložísk
 • Štartér motora
 • Alternátor
 • Motorčeky stieračov
 • Relé
 • Motorčeky elektrického sťahovania okien
 • Tachograf a vysielacie jednotky
 • Bzučiaky a húkačky (vrátane pneumatickej húkačky)
 • Spínač smerových svetiel/svetlometov

Image 12

Palivová sústava 

Image 13

Riadenie

 • Sacie čerpadlo
 • Vstrekovacie palivové čerpadlo
 • EDC jednotka
 • Spojka palivového čerpadla
 • Vylúčené sú vstrekovače, trúbky, palivové vedenie a všetky ostatné súčiastky súvisiace s palivovou sústavou.
 • Skriňa prevodovky riadenia
 • Skrinka pomocnej páky
 • Posilňovač riadenia vrátane čerpadla, tlakových trubiek a nádržky (s vylúčením remeňov posilňovača riadenia, vonkajších prepojení a kĺbov, gumových manžiet a otočných čapov).

Image 14

Brzdový systém 

Image 15

Komponenty kabíny 

 • Hlavný brzdový valec
 • Pomocný valec brzdového strmeňa
 • Vzduchové ventily
 • Posilňovač bŕzd, brzdové valčeky kolesa a strmene
 • Ventily a čidlá a riadiace jednotky ABS
 • Kompresor/vysušovač vzduchu a vzduchojemy


   
 • Vyrovnávacie ventily kabíny
 • Piestnice naklápania
 • Vaky vzduchového odpruženia
 • Predné a zadné uloženie

Image 16

Zavesenie

Image 17

Kryty/Skrine 

 • Predné a zadné vyrovnávacie ventily
 • Ventily snímača zaťaženia
 • Vzduchové mechy
 • Vyrovnávacia riadiaca jednotka pre zvýšenie alebo zníženie výšky zavesenia
 • Nasledujúce kryty/skrine sú kryté, ak dôjde k ich poškodeniu v dôsledku zlyhania krytej súčiastky uvedenej vyššie: blok motora, hlava valcov, skriňa prevodovky, kryt zadnej nápravy, skriňa diferenciálu a príruba prevodovky.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v deň kúpy vozidla.
  • Záruka začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme predojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite formulár B.
  Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Predĺženú záruku DEFEND Truck Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.