15.04.2019

Úspěšné první čtvrtletí roku 2019 pro DEFEND INSURANCE GROUP

DEFEND INSURANCE GROUP uzavřela první čtvrtletí roku 2019 s velkým úspěchem. Díky skvělým výkonům našich poboček jsme dosáhli 20,6 milionů eur hrubého upsaného pojistného a podařilo se nám uzavřít rekordních 43 400 pojistných smluv, což představuje 27% nárůst ve srovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku.

DEFEND vstoupil úspěšně do nového roku s rekordním počtem zaregistrovaných pojistných smluv za první čtvrtletí - více než 43 400. Důležitým ukazatelem našeho úspěchu je pro nás růst napříč pobočkami. Především Maďarsko zaznamenalo fenomenální 120% růst oproti stejnému čtvrtletí loňského roku a Polsko se 77 % se významně přiblížilo výkonnosti české pobočky, která zaznamenala nárůst o 27 %.

Podařilo se nám spustit nový proces sjednávání pojistných smluv s elektronickým podpisem prostřednictvím SMS kódu, díky kterému jsme snížili množství papírových dokumentů. Navíc se zjednodušil celý postup jak pro naše klienty, tak pro partnery a stal se tak rychlejší a efektivnější.

Kromě nového procesu sjednávání pojistných smluv jsme v důsledku Brexitu dokončili složitou změnu našeho hlavního pojistitele z Lloyd´s of London na Lloyd´s Brussels. To vyžadovalo změny nejen v pojistné dokumentaci, ale také řadu změn v pozadí, jako smlouvy mezi DEFEND a Lloyd's, nové smlouvy o spolupráci s našimi partnery, jejich registrace u regulátorů a mnoho dalších důležitých drobností.

„V prvním čtvrtletí roku 2019 jsme čelili více legislativním a politickým změnám, než by se v tak krátkém časovém horizontu dalo očekávat. Jsme pyšní, že máme tým plný velmi angažovaných a zkušených lidí, kteří to skvěle zvládli. Z tohoto období plného významných změn jsme vzešli mnohem silnější s lepšími, modernizovanými produkty a smlouvami a profesionální dokumentací. Vytvořili jsme tím dobrý základ pro další rozvoj v příštích měsících,“ říká Allan LaGrange, Underwriting Director DEFEND INSURANCE.

Vzhledem k tomu, že hlavní administrativní změny pro tento rok jsou již za námi, můžeme se plně soustředit na další zlepšení a inovace. Jednou z nich je vzdělávací platforma pro naše partnery, která bude spuštěna v příštích měsících. Jejím prostřednictvím jim chceme poskytnout snadný a rychlý přístup k našim znalostem a zkušenostem.

„Kromě úspěšného posílení vztahu s našimi partnery jsme v nedávné době uzavřeli několik významných spoluprácí, které přinesou růst DIG a ještě lepší dostupnost našich produktů v celém regionu. Díky nim a úspěšném dokončení všech změn jsme tak v lepším postavení, než kdy jindy vstoupit do příštího čtvrtletí s velkým optimismem a ještě většími ambicemi,“ uzavírá Andrew Quirke, Managing Director DEFEND INSURANCE.