21.01.2019

Skupina DEFEND INSURANCE GROUP završila úspěšný rok 2018

Výsledky DEFEND INSURANCE GROUP za rok 2018 potvrzují významný růst celé skupiny a její stabilní pozici předního poskytovatele doplňkového automobilového pojištění. V meziročním srovnání došlo k nárůstu nově uzavřených pojistných smluv o 31 % pro celou skupinu DIG oproti roku 2017. Celkové hrubé upsané pojistné za rok činilo 68.4 milionů eur.

I poslední čtvrtletí se neslo ve stejně úspěšném duchu jako celý rok 2018. Podařilo se nám uzavřít přes 36 700 pojistných smluv. Velký podíl na tomto úspěchu má polská pobočka, která i díky navázání spolupráce s Millennium Leasing, jednou z největších leasingových společností v Polsku, zaznamenala fenomenální 170% růst a v prosinci poprvé překročili hranici 2 milionů zł hrubého upsaného pojistného za měsíc. „Vynikající výsledky, které jsme představili, naplňují náš strategický plán a potvrzují jeho kvalitu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu,“ komentuje úspěch Managing Director společnosti DEFEND INSURANCE Andrew Quirke.

V posledním kvartálu jsme uzavřeli dvě významné spolupráce. S velkým nadšením vstupujeme do nového roku se společností Business Lease, která poskytuje komplexní služby operativního i finančního leasingu pro osobní i užitková vozidla v 5 zemích střední a východní Evropy. V prosinci jsme též oznámili partnerství s mezinárodní pojišťovací makléřskou společností Marsh. Nová partnerství nadále posílí pozici DEFEND INSURANCE GROUP na pojistném trhu a klienti budou mít na dosah pojistná řešení na míru více, než kdy dříve.

Kromě obchodních úspěchů se nám podařilo dokončit nový update našeho online systému pro správu pojistných smluv, který umožňuje SMS autorizaci pojistných smluv. Jedná se o velmi významný krok v našem úsilí o tzv. paperless office a umožní nám od 1. 1. 2019 správu pojistných smluv pouze v digitální podobě.

Společně s tím jsme aktualizovali pojistné podmínky, které reagují na aktuální potřeby a životní styl našich zákazníků. Zvýšili jsme krytí pro vozidla s alternativními pohony, poskytnutí náhradního vozidla a v neposlední řadě jsme se připravili na Brexit. Nově tak jsou naše produkty upisovány Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels), která umožňuje nadále poskytovat pojišťovací služby v zemích EU britskému pojistnému trhu Lloyd’s of London.

Díky tvrdé práci celého našeho týmu a vyváženému portfoliu produktů a služeb se můžeme pyšnit 149 384 uzavřenými pojistnými smlouvami za rok 2018 (31% nárůst oproti 2017) a hrubým upsaným pojistným 68.4 milionů eur, čímž jsme výrazně překonali původní plán 131 000 pojistných smluv.

A další růst očekáváme i v roce 2019. „Naše projekty společně s řadou nově navázaných spoluprací přispělo k dosažitelnému cíli 175 000 uzavřených pojistek pro rok 2019 s hrubým upsaným pojistným 75.7 milionů eur,“ dodává na závěr Quirke.