26.07.2018

Fúze společnosti Ingenasys s.r.o. a DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

Společnost Ingenasys s.r.o. dokončila obsáhlý proces slučování a převodu jmění DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o., a nově působí pod názvem DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.

S účinností ke dni 30. 6. 2018 došlo k fúzi obchodních společností:

DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4, IČ: 25578502, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109367

a

Ingenasys s.r.o.

se sídlem Na Stráni 1390, 251 68 Kamenice, IČ: 24123480, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180675, která je plně ve vlastnictví managementu DEFEND INSURANCE.

V důsledku sloučení přešlo na nastupující společnost Ingenasys s.r.o. veškeré jmění a převzala taktéž veškeré podnikatelské a obchodní aktivity společnosti DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

V rámci naší dlouhodobé strategii rozvoje společnosti a posílení naší firemní identity na trhu pak došlo s účinností od 26.7.2018 ke změně obchodního názvu společnosti na DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.

Nové údaje společnosti jsou následující:
DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.
Sídlo: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
IČO: 24123480
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180675.

Ostatní detaily jako e-mailové a telefonní kontakty či bankovní spojeni zůstávají nezměněné.

Tyto změny nemají žádný vliv na smlouvy a závazky uzavřené v minulosti.

Chtěli bychom Vás ujistit, že i nadále budeme podporovat veškeré obchodní aktivity celé skupiny DEFEND INSURANCE GROUP a věříme, že tato změna přispěje k posílení společnosti a zvýšení spokojenosti našich partnerů i klientů.