DEFEND Gap D2C

DEFEND Gap D2C (Direct-to-Customers) poskytuje ochranu až do výšky hodnoty vozidla pri zjednaní poistenia a umožní Vám zaobstarať si nové vozidlo v prípade totálnej škody či odcudzenia vozidla. Ako jediný z celej rady DEFEND Gap môže byť dojednaný bez nadväznosti na kúpu auta a je tak skvelou voľbou pre vodičov, ktorým končí havarijné poistenie, povinné ručenie alebo iné poistenie od DEFEND INSURANCE.

Program D2C je unikátny svojou flexibilitou. Vstupná aj výstupná hodnota je určená podľa cenníka Eurotax, vďaka čomu je možné dojednať poistenie kedykoľvek. Zároveň si môžete zvoliť optimálnu výšku poistného plnenia, ktorá zodpovedá Vaším potrebám a hodnote vozidla.

Program D2C je určený pre vozidlá, ktoré v čase uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • maximálny vek 10 rokov
 • vozidlo musí byť uvedené v cenníku Eurotax 
 • bez obmedzenia obstarávacej ceny a najazdených kilometrov

 • Finančná ochrana pre vozidlá na 1 až 3 roky od uzatvorenia.
 • Poistiť je možné vozidlá až 10 rokov staré ale musia byť uvedené v cenníku Eurotax.
 • Limit si môžete zvoliť medzi 5 000 €, 10 000 € a 20 000 €.   
 • Poistné plnenie nesmie presiahnuť 50% vstupnej hodnoty. 
 • Bez nutnosti uzavretia havarijného poistenia, avšak poistné krytie je širšie, ak dojednané je. 

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok týchto udalostí:

 • Havária zavinená *
 • Havária nezavinená
 • Odcudzenie
 • Živelná udalosť*

* Nebezpečenstvo je kryté iba v prípade, že je kryté havarijným poistením v dobe vzniku škodovej udalosti.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť kedykoľvek pre vozidlá maximálne 10 rokov staré, najskôr však 120 dní od zakúpenia vozidla.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) a to i online. 

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde sa havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formulár A a formulár B na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, platia podmienky vo Vašej poistnej zmluve.