Program T-COMFORT pro nákladní vozidla

Prodloužená záruka DEFEND Truck Protect T-COMFORT je jistota, že v případě nečekané poruchy vozidla nebude muset řidič sahat hluboko do kapsy, neboť toto pojištění pokrývá náklady na opravy v případě náhlé a nepředvídatelné mechanické a elektrické poruchy vozidla.

Záruční program T-COMFORT lze sjednat nová i ojetá vozidla, která jsou stále v záruce výrobce. Vzhledem k širokému seznamu krytých součástek poskytuje klid a pocit bezpečí pro řidiče nákladních vozidel, který je srovnatelný se zárukou výrobce. Díky flexibilním kritériím Vám poskytne klid a pocit bezpečí a Vy si vychutnáte jízdu bez obav!

Program T-COMFORT je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 10 let 
 • najetých max. 1 000 000 km

 Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

 • Pojistit lze vozidla nad 3 500 kg.
 • Nabízí široký seznam krytých součástek.
 • Kryje neomezený počet pojistných událostí až do výše limitu pojistného plnění.
 • Finanční zabezpečení je poskytované společností Lloyd´s of London (pojistitel s hodnocením A+).
 • Vše je podpořeno rychlým a kvalitním vyřizováním pojistných událostí.

Sami si dále můžete zvolit:

 • Pojištění lze uzavřít na 6, 12, nebo 24 měsíců.
 • Limit pojistného plnění až 300 000 Kč.
 • Počet najetých km za rok od 50 000 až 300 000 km.
 • Spoluúčast od 0 do 20 000 Kč

Image 0

Motor

Image 1

Chladící systém motoru   

 • Ozubený věnec startéru
 • Setrvačník
 • Olejové čerpadlo
 • Kliková hřídel a ložiska
 • Rozvodová kola a řetězy (s výjimkou napínače a elektronických zařízení)
 • Vačková hřídel a ložiska
 • Zdvihátka
 • Chladič oleje a mezichladič
 • Ventily a vodítka (s výjimkou podpálených ventilů)
 • Písty a pístní kroužky
 • Vložky válců
 • Ojnice
 • Motorová brzda (všechny součástky, ne zadření)
 • Mrazová zátka
 • Zadní těsnění klikové hřídele
 • Podložky
 • Těsnění hlavy válců 
 • Termostat 
 • Spojka ventilátoru chlazení 
 • Vodní čerpadlo
 • Chladič
 • Vyloučeny jsou zanešené a zkorodované jednotky

Image 2

Manuální převodovka  

Image 3

Automatická převodovka

 • Ozubená kola 
 • Hřídele
 • Synchronizační spojky
 • Voliče
 • Ložiska a pouzdra
 • Dělící redukce
 • Rozsahová redukce
 • Overdrive jednotka (s vyloučením elektroinstalace a vnějších propojení)
 • Ventily a elektromagnety dělící a rozsahové redukce
 • Měnič točivého momentu
 • Ozubená kola
 • Spojky
 • Brzdové pásy
 • Blok ventilů
 • Regulátor
 • Olejové čerpadlo
 • Ložiska a pouzdra
 • Vyloučena jsou vnější propojení, nastavení a elektrická instalace

Image 4

Turbomychadlo 

Image 5

Retardér  

 • Všechny vnitřní součástky
 • Hydraulické a elektromagnetické retardéry  

Image 6

Zadní nápravy 

Image 7

Pohon předních kol

 • Ozubený věnec a pastorek
 • Poloosy
 • Těsnění a ložiska poloos
 • Redukční převody náboje
 • Ložiska a dvourychlostní pohon (bez vnějších článků)
 • Diferenciál a zámek diferenciálu
 • Planetová soukolí
 • Těsnění pastorku diferenciálu
 • Hnací hřídele včetně kloubů konstantní úhlové rychlosti, křížových kloubů a spojek (manžety vyloučeny)

Image 8

Kloubové hřídele 

Image 9

Elektrická instalace 

 • Kloubové hřídele včetně křížových kloubů a ložisek 
 • Motor startéru
 • Alternátor

Image 10

Kryty/Skříně  

 • Následující kryty/skříně jsou kryty, dojde-li k jejich poškození v důsledku selhání kryté součástky uvedené výše: blok motoru, hlava válců, skříň převodovky, kryt zadní nápravy, skříň diferenciálu a příruba převodovky. 

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít v den nákupu vozidla
  • Záruka začíná plynout následující den po uzavření pojistné smlouvy.
 • Jak je možné pojištění sjednat?
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí nahlásit škodu na vozidle do 7 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je plátce DPH.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, formulář pro hlášení ŠU, fotodokumentaci vozidla a kopii velkého technického průkazu.
  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Prodlouženou záruku DEFEND Truck Protect žádejte přímo u svého prodejce vozidla.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace a seznam krytých součástek se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.