DEFEND Gap MINI+

DEFEND Gap MINI+ poskytuje ochranu až do výše kupní ceny Vašeho automobilu. Je nejlepší volbou pro řidiče, kteří nemají havarijní pojištění, ale přesto si uvědomují nebezpečí číhající na silnici, a proto chtějí pojistit své vozidlo proti totální škodě v důsledku nezaviněné havárie či krádeži.

Krádež Vašeho automobilu či nezaviněná dopravní nehoda se může stát každému, proto stojí za to si sjednat pojištění DEFEND Gap MINI+. To Vám v případě totální škody nebo krádeže pokryje rozdíl mezi pořizovací a tržní (obecnou) cenou vozidla a to i bez sjednaného havarijního pojištění.

Program je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • maximální věk 20 let
 • pořizovací cena až 2 500 000 Kč
 • neomezený počet najetých kilometrů

 • Finanční ochrana pro vozidla na 3 až 5 let od sjednání.
 • Pojistit lze nová i ojetá vozidla až 20 let stará, M1, N1 nebo L3e, L4e, v hodnotě do 2 500 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění MINI+ v případě nezaviněné havárie a v případě odcizení je až 500 000 Kč.
 • Pojištění lze sjednat do 120 dnů od nákupu vozidla.
 • Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti.
 • Bez nutnosti sjednání havarijního pojištění.

Pojištěná rizika

Totální škoda na vozidle jako důsledek těchto událostí:

 • Nezaviněná havárie
 • Odcizení

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít do 120 dnů od nákupu vozu.
 • Jak je možné pojištění sjednat? 
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.  
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury, pokud se jedná o ojetý vůz nad 700 000,- Kč, potřebujeme znát i výbavu vozu.  

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní události (kdy a jak se nehoda stala, kdo užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formulář A a formulář B pro hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.