DEFEND Gap MAX

DEFEND Gap MAX poskytuje ochranu až do úrovně pořizovací ceny Vašeho vozidla.

V případě totální škody nebo odcizení vozidla kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a tržní (obecnou) cenou vozidla vypočtenou primárním pojistitelem ke dni pojistné události.

DEFEND Gap MAX lze volitelně kombinovat s připojištěním DEFEND Gap XS, které kryje Vaši spoluúčast na havarijním pojištění.

 • Finanční ochrana pro vozidla na 1 až 5 let od sjednání.    
 • Pojistit lze nová i ojetá vozidla až 6 let stará, M1 a N1, v hodnotě do 2 500 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění MAX je 750 000 Kč (avšak max. 60% z pojistné částky).
 • Limit pojistného plnění MAX+XS je také 750 000 Kč (avšak max. 60% z pojistné částky).
 • Pojištění lze sjednat do 120 dnů od nákupu vozidla.
 • Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti.

Pojištěná rizika

Totální škoda na vozidle jako důsledek těchto událostí:

 • Havárie
 • Odcizení
 • Živelní událost

Pojištěná jsou pouze ta rizika, která jsou kryta havarijním pojištěním v době události.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít do 120 dnů od nákupu vozu
 • Jak je možné pojištění sjednat? 
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.  
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury, pokud se jedná o ojetý vůz nad 700 000,- Kč, potřebujeme znát i výbavu vozu.  

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defend.cz.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní (kdy a jak se nehoda stala, užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formuláře na hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií (*)
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, přípradně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Následující informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.