DEFEND Gap FLEX

DEFEND Gap FLEX poskytuje v případě totální škody flexibilní ochranu, až do úrovně pořizovací ceny Vašeho vozidla. Bez ohledu na to, zda máte sjednáno pouze povinné ručení nebo i havarijní pojištění.

Můžete si vybrat rozsah pojištění přizpůsobený svým potřebám a získat tak finanční ochranu až do výše kupní ceny vozidla.

Pokud máte sjednané havarijní pojištění kryje pojistný program FLEX rozdíl mezi pořizovací cenou a tržní (obecnou) cenou vozidla vypočtenou primárním pojistitelem ke dni pojistné události. U vozidel, které nemají sjednané havarijního pojištění, kryje ztrátu v případě nezaviněné havárie či odcizení. 

Program je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • pořizovací cena až 1 500 000 Kč
 • neomezený počet najetých kilometrů

 • Flexibilní finanční ochrana až na 3 roky.
 • Pojistit lze nová i ojetá, M1, N1 nebo L3e, L4e, v hodnotě až 1 500 000 Kč, které mají neomezený věk.
 • Limit pojistného plnění FLEX je 50 % z pojistné částky nebo 250 000 Kč, dle toho která částka je nižší
 • Finanční kompenzace při odcizení, když není sjednané havarijní pojištění, je ve výši 25 % z pojistné částky (min. 25 000 Kč - max. 100 000 Kč).
 • Pojištění lze sjednat do 120 dnů od nákupu vozidla.
 • Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti.

Pojištěná rizika

Totální škoda na vozidle jako důsledek těchto událostí:

Image 0

Sjednání pojištění je vázáno exkluzivně na nákup vozidla v síti autocenter AAA AUTO ze skupiny Aures Holding (AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont).

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní události (kdy a jak se nehoda stala, kdo užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formulář A a formulář B pro hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.