DEFEND Gap FLEX

DEFEND Gap FLEX poskytuje flexibilní ochranu až do úrovně pořizovací ceny Vašeho vozidla v případě totální škody, bez ohledu na to, zda máte sjednáno pouze povinné ručení nebo i havarijní pojištění.

V případě totální škody nebo odcizení vozidla, u kterého je sjednáno havarijní pojištění, kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a tržní (obecnou) cenou vozidla vypočtenou primárním pojistitelem ke dni pojistné události.

U vozidel bez havarijního pojištění kryje ztrátu v případě nezaviněné havárie či odcizení. 

 • Flexibilní finanční ochrana na 3 roky.
 • Pojistit lze nová i ojetá vozidla až 10 let stará, M1, N1 nebo L3e, L4e, v hodnotě do 1 000 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění FLEX je 250 000 Kč (avšak max. 50% z pojistné částky).
 • Finanční kompenzace při odcizení, když není sjednané havarijní pojištění, je ve výši 25% z pojistné částky (min. 25 000 Kč - max. 100 000 Kč).
 • Pojištění lze sjednat do 120 dnů od nákupu vozidla.
 • Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti.

Pojištěná rizika

Totální škoda na vozidle jako důsledek těchto událostí:

Image 0

Sjednání pojištění je vázáno exkluzivně na nákup vozidla v síti autocenter AAA AUTO ze skupiny Aures Holding (AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont).

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defend.cz.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní (kdy a jak se nehoda stala, užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formuláře na hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií (*)
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, přípradně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Následující informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.