DEFEND Gap D2C

DEFEND Gap D2C (Direct-to-Customers) poskytuje ochranu až do úrovně hodnoty vozidla při sjednání pojištění a umožní Vám si pořídit nové vozidlo v případě totální škody či odcizení vozidla. Jako jediný z celé řady DEFEND Gap může být sjednán bez návaznosti na koupi auta a je tak skvělou volbou pro řidiče, kterým končí havarijní pojištění, povinné ručení nebo jiné pojištění od DEFEND INSURANCE.

Program D2C je unikátní svojí flexibilitou. Vstupní i výstupní hodnota je určena podle ceníku Eurotax, díky čemuž je možné sjednat pojištění kdykoliv. Zároveň si můžete zvolit optimální výši pojistného plnění, která odpovídá Vaším potřebám a hodnotě vozidla.

Program D2C je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • maximální věk 10 let
 • vozidlo musí být uvedeno v ceníku Eurotax
 • bez omezení pořizovací ceny a najezděných kilometrů

 • Finanční ochrana pro vozidla na 1 až 3 roky od sjednání.
 • Pojistit lze vozidla až 10 let stará ale musejí být uvedeny v ceníku Eurotax.  
 • Limit si můžete zvolit mezi 125 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč. 
 • Pojistné plnění nesmí přesáhnout 50% vstupní hodnoty
 • Bez nutnosti sjednaní havarijního pojištění, avšak pojistné krytí je širší, pokud je sjednané  

Pojištěná rizika

Totální škoda na vozidle jako důsledek těchto událostí:

 • Havárie zaviněná*
 • Havárie nezaviněná
 • Odcizení
 • Živelní událost*

*Nebezpečí je kryté pouze v případě, že je kryté havarijním pojištěním v době vzniku škodní události.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze sjednat kdykoliv pro vozidla maximálně 10 let staré, nejdříve však 120 dnů od zakoupení vozidla.
 • Jak je možné pojištění sjednat? 
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) a to i online.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi na dálku.  
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury, pokud se jedná o ojetý vůz nad 700 000,- Kč, potřebujeme znát i výbavu vozu.  

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní události (kdy a jak se nehoda stala, kdo užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formulář A a formulář B pro hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.