Program T-PLUS pre nákladné vozidlá

Predĺžená záruka DEFEND Truck Protect T-PLUS je istota, že v prípade nečakanej poruchy hlavných častí vozidla nebude musieť vodič siahať hlboko do vrecka, pretože toto poistenie pokrýva náklady na opravy v prípade náhlej a nepredvídateľnej mechanickej poruchy vozidla.

Záručný program T-PLUS je možné zjednať na nové aj ojazdené vozidlá, ktoré sú stále v záruke výrobcu. Poskytuje pokoj a pocit bezpečia pre vodičov, ktorí chcú chrániť hlavné časti vozidla po uplynutí záruky. Vďaka tomuto programu si vychutnáte jazdu bez obáv!

Program T-PLUS je určený pre vozidlá, ktoré v čase uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek 10 rokov
 • najazdených max. 300 000 km   

DEFEND Truck Protect T-PLUS poskytuje poistné krytie, ktoré začína plynúť nádledující deň po zjednaní poistenia.

 • Poistenie je možné uzavrieť na vozidlá N1 do 3 500 kg.
 • Ponúka účelové krytie nosných súčastí vozidla.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Fortegra Europe Insurance Company.
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.

Sami si ďalej môžete zvoliť:

 • Poistenie je možné uzavrieť na 6, 12, alebo 24 mesiacov.
 • Limit poistného plnenia až 8 000 €.
 • Počet najazdených km za rok od 25 000 až 100 000 km.
 • Spoluúčasť od 0 do 800 €.

Image 0

Motor

Image 1

Prevodovka

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Manuálna, automatická alebo prevodovka s plynule meniteľným prevodom (CTX): Všetky vnútorné mazané súčiastky

Image 2

Diferenciál 

Image 3

Prevádzkové materiály a skrine 

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Prevádzkové kvapaliny, filtre a skrine sú kryté iba v prípade, ak sa musia vymeniť v dôsledku zlyhania krytej súčiastky 

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v deň kúpy vozidla.
  • Záruka začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
  • V prípade, že Váš predajca vozidiel toto poistenie neponúka, je možné ho uzatvoriť priamo s nami telefonicky a následne cez elektronickú poštu.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme predojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite formulár B.
  Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.


Predĺženú záruku DEFEND Truck Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.