Aké informácie o mne máte?

Spracovávame predovšetkým údaje, ktoré potrebujeme na ponuku a poskytovanie našich služieb. Zjednodušene povedané môže ísť o všetky údaje, ktoré sú v zmluvách alebo v iných podobných formulároch.

Ide predovšetkým o:

  • adresné a identifikačné údaje (o.i. dátum narodenia, identifikačný údaj, štátna príslušnosť, daňová rezidencia),
  • údaje o dojednaných službách a ďalšie údaje, ktoré nám odovzdáte alebo zistíme v priebehu poskytovania služieb vrátane údajov, ktoré v súvislosti s našimi záväzkami vytvoríme ich spracovaním.

Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete zde.

Ako môžem požiadať o vymazanie osobných údajov?

Ak chcete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese data@defendinsurance.eu. Na Vašu požiadavku odpovieme najneskôr do 30 dní po obdržaní. Ak okolnosti spôsobia omeškanie našej odpovede, budete informovaní o náhradnom dátume našej odpovede.

Viac informácií o vymazaní osobných údajov nájdete tu.