Program T-PLUS pro nákladní vozidla

Prodloužená záruka DEFEND Truck Protect T-PLUS je jistota, že v případě nečekané poruchy hlavních částí vozidla nebude muset řidič sahat hluboko do kapsy, neboť toto pojištění pokrývá náklady na opravy v případě náhlé a nepředvídatelné mechanické poruchy vozidla.

Záruční program T-PLUS lze sjednat na nová i ojetá vozidla, která jsou stále v záruce výrobce. Poskytuje klid a pocit bezpečí pro řidiče, kteří chtějí chránit hlavní části vozidla po uplynutí záruky. Díky tomuto programu si vychutnáte jízdu bez obav!

Program T-PLUS je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 10 let
 • max. 300 000 najetých km
DEFEND Truck Protect T-PLUS poskytuje pojistné krytí, které začíná běžet nádledující den po sjednání pojištění.

 • Pojistit lze vozidla kategorie N1 do 3 500 kg.
 • Nabízí účelové krytí nosných součástí vozidla.
 • Kryje neomezený počet pojistných událostí až do výše limitu pojistného plnění.
 • Finanční zabezpečení je poskytované společností Fortegra Europe Insurance Company.
 • Vše je podpořeno rychlým a kvalitním vyřizováním pojistných událostí.

Sami si dále můžete zvolit:

 • Pojištění lze uzavřít na 6, 12, nebo 24 měsíců.
 • Limit pojistného plnění až 200 000 Kč.
 • Počet najetých km za rok od 25 000 až 100 000 km.
 • Spoluúčast od 0 do 20 000 Kč.

Image 0

Motor

Image 1

Převodovka   

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Manuální, automatická nebo převodovka s plynule měnitelným převodem (CTX): Všechny vnitřní mazané součástky. 

Image 2

Diferenciál  

Image 3

Provozní materiály a skříně 

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Provozní kapaliny, filtry a skříně jsou kryty pouze v případě, musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky. 

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít v den nákupu vozidla
  • Záruka začíná plynout následující den po uzavření pojistné smlouvy.
 • Jak je možné pojištění sjednat?
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí nahlásit škodu na vozidle do 7 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je plátce DPH.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplněný formulář A pro hlášení ŠU, fotodokumentaci vozidla a kopii velkého technického průkazu.
  Po provedení opravy zašlete vyplněný formulář B.
  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Prodlouženou záruku DEFEND Truck Protect žádejte přímo u svého prodejce vozidla.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace a seznam krytých součástek se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.