Program T-PLUS pro nákladní vozidla

Prodloužená záruka DEFEND Truck Protect T-PLUS je jistota, že v případě nečekané poruchy hlavních částí vozidla nebude muset řidič sahat hluboko do kapsy, neboť toto pojištění pokrývá náklady na opravy v případě náhlé a nepředvídatelné mechanické poruchy vozidla.

Záruční program T-PLUS lze sjednat na nová i ojetá vozidla, která jsou stále v záruce výrobce. Poskytuje klid a pocit bezpečí pro řidiče, kteří chtějí chránit hlavní části vozidla po uplynutí záruky. Díky tomuto programu si vychutnáte jízdu bez obav!

Program T-PLUS je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 10 let
 • max. 300 000 najetých km
DEFEND Truck Protect T-PLUS poskytuje pojistné krytí, které začíná běžet nádledující den po sjednání pojištění.

 • Pojistit lze vozidla kategorie N1 do 3 500 kg.
 • Nabízí účelové krytí nosných součástí vozidla.
 • Kryje neomezený počet pojistných událostí až do výše limitu pojistného plnění.
 • Finanční zabezpečení je poskytované společností Lloyd´s of London (pojistitel s hodnocením A+).
 • Vše je podpořeno rychlým a kvalitním vyřizováním pojistných událostí.

Sami si dále můžete zvolit:

 • Pojištění lze uzavřít na 6, 12, nebo 24 měsíců.
 • Limit pojistného plnění až 200 000 Kč.
 • Počet najetých km za rok od 25 000 až 100 000 km.
 • Spoluúčast od 0 do 20 000 Kč.

Image 0

Motor

Image 1

Převodovka   

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Manuální, automatická nebo převodovka s plynule měnitelným převodem (CTX): Všechny vnitřní mazané součástky. 

Image 2

Diferenciál  

Image 3

Provozní materiály a skříně 

 • Všechny vnitřní mazané součástky
 • Provozní kapaliny, filtry a skříně jsou kryty pouze v případě, musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky. 

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít v den nákupu vozidla
  • Záruka začíná plynout následující den po uzavření pojistné smlouvy.
 • Jak je možné pojištění sjednat?
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí nahlásit škodu na vozidle do 7 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události. Pokud je v pojistné smlouvě v sekci Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění uveden konkrétní smluvní oprávce, vozidlo musí být přistaveno právě k němu. V opačném případě se smí přistavit do jakéhokoliv servisu, který je plátce DPH.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, formulář pro hlášení ŠU, fotodokumentaci vozidla a kopii velkého technického průkazu.
  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Prodlouženou záruku DEFEND Truck Protect žádejte přímo u svého prodejce vozidla.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace a seznam krytých součástek se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.