Program T-PLUS

Przedłużona gwarancja DEFEND Truck Protect T-PLUS to pewność, że w przypadku awarii części, naprawa nie obciąży kieszeni kierowcy, gdyż to ubezpieczenie pokrywa koszty napraw w przypadku nagłej i nieprzewidywalnej mechanicznej, elektrycznej awarii ubezpieczonego pojazdu dostawczego.

Program T-PLUS to najlepszy wariant ochrony nowych i używanych pojazdów dostawczych. Dzięki swoim elastycznym kryteriom zapewnia on spokój i poczucie bezpieczeństwa kierowcom ciężarówek, którzy pragną zyskać ochronę najważniejszych części pojazdu o najwyższej możliwości awarii.

Program przeznaczony jest dla pojazdów dostawczych, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:

 • maksymalny wiek 10 lat
 • maksymalny przebieg 300 000 km  

DEFEND Truck Protect T- PLUS zapewnia ochronę ubezpieczeniową rozpoczynającą się od dnia następującego po dniu zawarcia ubezpieczenia lub od dnia następującego po upływie gwarancji producenta.

 • Ubezpieczamy samochody kat. N1.
 • Oferujemy szeroki zakres części objętych ubezpieczeniem.
 • Ubezpieczamy nielimitowaną ilość szkód aż do wyczerpania całkowitego limitu odszkodowania.
 • Zapewniamy pewność i bezpieczeństwo dzięki Lloyd's oraz Fortegra Europe Insurance Company.
 • Gwarantujemy szybką i rzetelną likwidację szkód.

Możesz również wybrać:

 • Okres ubezpieczenia 6, 12 lub 24 miesiące. 
 • Limit odszkodowania do 32 000 zł.
 • Roczny przebieg pojazdu od 25 000 do 100 000 km.
 • Udział własny od 0 do 3 200 PLN.

Image 0

Silnik

Image 1

Ukad przeniesienia napędu 

 • Wszystkie wewnętrzne komponenty smarowane
 • Skrzynia biegów manualna, automatyczna oraz CTX: wszystkie wewnętrzne komponenty smarowane

Image 2

Mechanizm różnicowy

Image 3

Obudowy i materiały eksploatacyjne 

 • Wszystkie wewnętrzne komponenty smarowane 
 • Obudowy i płyny eksploatacyjne oraz filtry objęte są ubezpieczeniem tylko w przypadku konieczności ich wymiany zaistniałej wskutek uszkodzenia ubezpieczonego elementu.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?
  Ubezpieczenie może zostać zawarte w okresie obowiązywania gwarancji producenta.
  Ubezpieczenie rozpoczyna się z dniem wygaśnięcia gwarancji producenta.
  Jeśli umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta w związku z zakupem pojazdu w terminie 5 dni od daty jego nabycia, a na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia pozostało mniej niż 60 dni do daty zakończenia gwarancji producenta, ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii pojazdu w okresie pierwszych 60 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?
  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

 • Zgłoszenie szkody:
  Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni od jej wystąpienia. Telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub przesyłając wiadomość na adres e-mail szkody@defendinsurance.pl.
  Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.
 • Wybór serwisu:
  Po zgłoszeniu szkody, pojazd powinien być przetransportowany do serwisu wskazanego w umowie ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia nie wskazuje serwisu, klient ma prawo do jego wyboru. Serwis wybrany przez klienta musi być warsztatem profesjonalnie zajmującym się naprawą pojazdów oraz być płatnikiem podatku VAT.
 • Dokumenty:
  W procesie likwidacji szkody klient zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  a) przed dokonaniem naprawy
  - wypełnionej pierwszej części formularza zgłoszenia szkody
  - diagnozy usterek i opinii serwisu o przyczynach awarii
  - dokumentacji fotograficznej pojazdu: zdjęć pojazdu po przekątnej, z przodu i z tyłu z widocznym numerem rejestracyjnym, numeru VIN na karoserii, zdjęcia deski rozdzielczej z widocznym przebiegiem, zdjęcia   uszkodzonych części przed i po demontażu
  - kompletnego kosztorysu naprawy wraz z podatkiem VAT zawierającego godzinową stawkę serwisu oraz numery części zamiennych
  - kopii dowodu rejestracyjnego
  - faktur za usługi serwisowe od początku okresu ubezpieczenia
  b) po dokonaniu naprawy
  - zdjęć nowych części zamiennych
  - kompletnie wypełnionego formularza
  - faktury VAT z kodem autoryzacyjnym naprawy
Żadne naprawy nie mogą zostać przeprowadzone bez uprzedniej akceptacji ze strony Administratora. Wykonanie naprawy przed uzyskaniem akceptacji może skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

Przedłużoną gwarancję DEFEND Car Protect możesz nabyć bezpośrednio u swojego dealera.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje i lista komponentów mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.