Adatvédelmi szabályzat

Ezen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt a DEFEND Insurance Kft. (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. ) által az internetes honlapján (amelyen Ön most ezt a szabályzatot olvassa) történő adatgyűjtésről: miért gyűjtünk adatokat és hogyan fogjuk kezelni azokat, amelyeket honlapunk meglátogatásával Önről szereztünk. Ha nem ért egyet Adatvédelmi szabályzatunkkal, kérjük, ne használja honlapunkat.

A személyes adatok gyűjtése

Háromféleképpen gyűjtünk Önről személyes adatokat:
• Regisztrálással és azon adatok megküldésével, amelyeket a honlapunk egyes oldalain és űrlapjain meg kell adnia.
• Adatok felvétele munkaerő-felvétel céljából. Az így összegyűjtött adatok magukban foglalják a személyi adatokat, a tanulmányokkal kapcsolatos részleteket, a foglalkoztatási adatokat, az aktuális, a múltbeli vagy leendő munkáltatókat, az oktatókat és vizsgáztató testületeket, a családot, az életmódot és a társadalmi körülményeket, valamint azokat az információkat, amelyeket Ön fontosnak tart megosztani velünk a pozíció elnyerése érdekében ezen a weboldalon keresztül.
• Automatikus eszközökkel, különösen cookie-k segítségével. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért kattintson ide.

A személyes adatok felhasználása

Az Ön által benyújtott vagy Önről gyűjtött személyes adatokat a következőkre használjuk:
• a közvetlen kérelem megválaszolásához, amint azt az adatgyűjtés időpontjában vagy az adatok felhasználása előtt közöljük;
• a honlapunk kezeléséhez Önnek nyújtott segítség során;
• más cégünk számára törvényes felvételi célokra.

Ha az alkalmazandó jogszabályok előírják, a szükséges adatokat beszerezzük Önről az adatgyűjtés időpontjában. Személyes adatait csak akkor tartjuk meg, ha a fenti célokhoz vagy a törvények betartásához szükségesek.

Érzékeny információk

Ha csak nem kifejezetten erre szólítjuk fel, kérjük, hogy ne küldjön el számunkra semmilyen érzékeny személyes adatot (pl. társadalombiztosítási azonosítók, faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, az egészséggel, a szexuális élettel vagy szexuális irányultsággal összefüggő információk, valamint a bűnügyi háttér vagy a szakszervezeti tagság, a biometrikus vagy genetikai adatok az egyén egyedi azonosítása céljából) szolgáltatásainkon keresztül vagy más módon.

Személyes adatok megosztása és személyes adatok más országokra történő átruházása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos esetekben személyes adatai toborzási célból elérhetők lesznek a DEFEND INSURANCE GROUP adatfeldolgozói vagy egyéb szervezetei számára, amelyek mindegyike csak az Európai Gazdasági Térségen belül található. Az online alkalmazás kitöltésével és elküldésével Ön beleegyezik abba, hogy személyes adatait ilyen esetekben átruházza.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozó adatok alapján személyes adatokat is közölni fogunk, amennyiben úgy gondoljuk, hogy erre kötelezve vagyunk, hogy megfeleljünk bármely törvényi, rendeleti, bírósági, jogi vagy kormányzati kérésnek. Abban a valószínűtlen esetben, hogy üzleti tevékenységünk egészét vagy egy részét harmadik fél szerezte meg, az adatokat átruházzák az új vállalati tulajdonosra.

Az Ön jogai

Ha hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait gyűjtsük és feldolgozzuk a fent említett célokra, akkor Ön bármikor jogosult arra is, hogy törölje az Önnel kapcsolatos személyes adatait. Bármikor élhet az adatokhoz való hozzáférésre, helyesbítésre vonatkozó jogával, az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartásával. Kérésével forduljon a hozzánk a data@defendinsurance.eu címen.
Ha sikertelen volt a kapcsolatfelvétel ezen célból, az adatokat a helyi adatvédelmi törvényeknek megfelelően és legfeljebb egy éves időtartamra őrizzük meg.

Hogyan érheti el, módosíthatja vagy törölheti személyes adatait?

Ha meg szeretné tekinteni, kijavítaná, frissítené, korlátozná vagy törölné személyes adatait, vagy kérni szeretné személyes adatai elektronikus másolatát egy másik vállalatnak történő továbbítás céljából (amennyiben ezek a jogok a vonatkozó jogszabályok szerint fennállnak), vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a data@defendinsurance.eu címen. A kérelemre legkésőbb 30 nappal a beérkezés után válaszolunk. Ha a körülmények késedelmessé tennék a válaszunkat, akkor azonnal értesítést küldünk és megadjuk a válaszunk dátumát.

Kiskorúak a toborzási platformunkon

A honlapon található munkaerő-felvételi platformot nem a 18 éven aluli gyermekek számára tervezték, illetve nem őket célozza. Mi nem tudatosan gyűjtünk adatokat kiskorúakról. A szülők, ha úgy gondolják, hogy gyermekük személyes adatokat adott át nekünk, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot a data@defendinsurance.eu címen.

Biztonság

Megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja a személyes adatok védelme. Bár az Ön által megadott adatok tárolása, használata és megosztása során igyekszünk biztonságosan kezelni személyes adatait, egyetlen honlap sem százszázalékos biztonságos, ezért arra ösztönözzük Önt, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket saját maga védelme érdekében, beleértve például az összes felhasználónév és jelszó bizalmas kezelését. Ha okkal feltételezheti, hogy a velünk való kapcsolata már nem biztonságos (például, ha úgy érzi, hogy veszélybe került a velünk kapcsolatban lévő fiókok biztonsága), azonnal értesítsen minket a következő címen: data@defendinsurance.eu.

Lekérdezések

Ha bármikor kérdései vagy kérései vannak e szabályzattal kapcsolatban, vagy frissíteni szeretné adatai adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a data@defendinsurance.eu címen.
Fordulhat az Ön országához vagy régiójához tartozó adatvédelmi tisztviselőhöz is ˗ ha van ilyen - a data@defendinsurance.eu címen.

Szabályozókra vonatkozó panasz benyújtása

Panaszt nyújthat be az Ön országához vagy régiójához tartozó felügyeleti hatósághoz. Kérjük, kattintson ide az ilyen hatóságok elérhetőségére.

Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat.