Prodávám vůz, který mám u Vás pojištěný. Vztahuje se záruka i na nového vlastníka?

Pokud je záruka DEFEND Car Protect stále platná, ve většině případů může být při následném prodeji vozidla převedena na nového majitele. Pojištěný je povinen změnu vlastníka vozidla nahlásit do 14 dnů od prodeje vozidla prostřednictvím převodního formuláře, který je součástí Záručního programu. Zástupce společnosti DEFEND následně potvrdí schválení/zamítnutí převodu.

Prodávám vůz, který mám u Vás pojištěný. Lze pojistnou smlouvu DEFEND Gap převést na nového vlastníka?

Bohužel to v případě prodeje vozidla není možné.
Pouze ve výjimečných případech převodu vlastnictví, které jasně definují Všeobecné pojistné podmínky pojištění DEFEND Gap, lze pojistnou smlouvu převést na nového majitele (např. převod mezi rodinnými příslušníky se shodným trvalým bydlištěm, převod z pozůstalosti, převod v rámci rozvodového řízení).

Mohu v průběhu pojistné doby pojištění DEFEND Gap změnit havarijní pojišťovnu?

Ano, havarijní pojišťovnu lze v průběhu pojištění DEFEND Gap nejen změnit, ale můžete i upravit pojistnou částku na aktuální obecnou cenu vozidla. Pozor! V případě, že by pojistné smlouvy Vašeho havarijního pojištění na sebe okamžitě časově nenavazovaly, pojistná smlouva DEFEND Gap sice stále platí, ale nekryje Vás v období, kdy je havarijní pojištění přerušeno.

Jak Vám mohu nahlásit změnu?

Rádi bychom Vás požádali o včasné informace o všech změnách týkajících se Vašeho pojištění (např.: změny v technickém průkazu), abychom předešli možným komplikacím při likvidaci případné pojistné události.

O změnách nás, prosím, informujte na telefonním čísle +420 233 103 111 nebo emailem na info@defendinsurance.eu.