Kde mohu nechat opravit své auto, když mám záruku DEFEND Car Protect?

V prvé řadě se podívejte do své pojistné smlouvy zdali přímo nestanovuje smluvního oprávce, který je vázaný k provedení opravy.
Pokud vaše pojistná smlouva oprávce nezmiňuje zavolejte nám na +420 233 103 111 nebo napište email na likvidace@defendinsurance.eu a my Vám poradíme nejbližší servis ze sítě preferovaných opravců společnosti DEFEND, do kterého můžete přistavit vozidlo k opravě záruční poruchy z pojištění DEFEND Car Protect.

Na co se vztahuje záruka DEFEND Car Protect?

Záruka, resp. pojištění mechanických a elektrických poruch DEFEND Car Protect se vztahuje na náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy krytých součástek pojištěného vozidla. Seznam krytých součástek je uvedený v příslušném Záručním programu, se kterým byste se měli u svého prodejce seznámit před nebo při sjednání záruky. Tištěnou verzi Záručního programu a Všeobecných pojistných podmínek zároveň obdržíte, když uzavřete pojistnou smlouvu DEFEND Car Protect.

Proč potřebuji záruku, když je prodejce ojetého vozidla ze zákona odpovědný za skryté vady?

Prodejce použitého zboží opravdu nese zákonnou odpovědnost za vady na zboží, ale pouze za ty vady, které byly na zboží (vozidle) prokazatelně v době jeho prodeje / při převzetí zboží, a na které kupujícího neupozornil (skryté vady).
Oproti tomu záruka na ojeté vozidlo Vás chrání proti nákladům na poruchy, které se na vozidle vyskytnou / vzniknou až po převzetí vozidla do Vašeho vlastnictví.

Proč potřebuji záruku, když je vozidlo v záruce výrobce?

Záruku DEFEND Car Protect skutečně po dobu platnosti záruky výrobce nepotřebujete. Nicméně naše záruční programy pro nová a zánovní vozidla plynule navazují na záruku výrobce ihned po jejím uplynutí (uplynutí doby nebo dosažení limitu km). Včasným sjednáním správného programu tak můžete svoji záruku prodloužit až o 3 roky a nájezd kilometrů rozšířit na neomezený (v přibližném rozsahu jako byla záruka výrobce).

Musím vozidlo servisovat v autorizovaném značkovém servisu?

Servis vozidla musí být prováděn prodejcem vozidla nebo autorizovaným servisem. Autorizovaným servisem se rozumí takový značkový nebo nezávislý servis, který je schopen provádět dané servisní úkony za podmínky dodržení postupů a rozsahu prací předepsaných výrobcem automobilu a při použití originálních nebo kvalitativně rovnocenných náhradních dílů.

Kde si musím koupit vůz, abych mohl uzavřít prodlouženou záruku DEFEND Car Protect?

Záruky DEFEND Car Protect mohou na svá vozidla poskytovat pouze naši smluvní partneři  – prodejci nových nebo ojetých vozidel v České republice. Pokud máte vyhlédnutý vůz a máte zájem o záruku DEFEND Car Protect, kontaktujte nás a my prověříme, zda je příslušný obchodník naším smluvním partnerem.

Záruku DEFEND Car Protect na ojetý vůz lze sjednat pouze v den a v místě prodeje vozidla u našeho smluvního partnera.
Záruku DEFEND Car Protect pro vozidlo s běžící zárukou výrobce lze sjednat buď přímo u prodávajícího dealera nebo u některého z našich spolupracujících pojišťovacích makléřů, a to do konce uplynutí 2- nebo 3-leté záruky výrobce, pokud vozidlo nepřekročilo stanovený limit km pro vstup do pojištění (viz. sekce Produkty / Automobilové záruky / Diamond, Crystal).

Vztahuje se záruka i na poruchy, které se vyskytnou při cestě do zahraničí?

Záruka DEFEND Car Protect se vztahuje na škody vzniklé na území České republiky a během dočasných cest po státech Evropy kromě Ruska. V případě, že dojde k poruše vozidla v zahraničí a bude nutné vozidlo v místě opravit, neprodleně nás kontaktujte, abychom Vás informovali o správném postupu. V případě  opravy mimo Českou republiku je úhrada  náhradních dílů a práce limitována cenami a sazbami vyžadovanými smluvním opravcem v České republice.

Kolik záruka stojí?

Je velice obtížné stanovit částku, za kterou si můžete záruku DEFEND Car Protect pořídit, protože ta se odvíjí od mnoha parametrů a většinu z nich si klient volí sám.

Základní sazba se odvíjí od:

  • typu Záručního programu
    (vozidlo se do něj kvalifikuje podle stáří a počtu najetých km)
  • objemu motoru vozidla

Volitelné parametry, které ovlivňují sazbu:

  • Pojistná doba
  • Limit km/rok
  • Limit pojistného plnění
  • Spoluúčast


Pokud máte zájem o kalkulaci sazby pojistného DEFEND Car Protect pro konkrétní vozidlo, obraťte se, prosím, přímo na svého prodejce vozidla.