Kde mohu nechat opravit své auto, když mám záruku DEFEND Car Protect?

V prvé řadě se podívejte do své pojistné smlouvy zdali přímo nestanovuje smluvního oprávce, který je vázaný k provedení opravy.
Pokud vaše pojistná smlouva oprávce nezmiňuje zavolejte nám na +420 233 103 111 nebo napište email na likvidace@defendinsurance.eu a my Vám poradíme nejbližší servis ze sítě preferovaných opravců společnosti DEFEND, do kterého můžete přistavit vozidlo k opravě záruční poruchy z pojištění DEFEND Car Protect.

Jak si můžu sjednat pojištění DEFEND?

Pojistné produkty DEFEND lze sjednat prostřednictvím rozsáhlé sítě našich smluvních partnerů (prodejců nových a ojetých vozidel, pojišťovacích makléřů a leasingových společností), zpravidla přímo při nákupu Vašeho vozu. Doporučujeme Vám tedy, abyste se na pojištění DEFEND informovali u Vašeho prodejce vozidla a pojištění sjednali jeho prostřednictvím.

V případě, že Váš obchodník pojistné produkty DEFEND nenabízí, kontaktujte nás e-mailem na info@defendinsurance.eu nebo telefonicky na +420 233 103 111 a pokud Vaše vozidlo splní podmínky vstupu do pojištění, my pro Vás vše potřebné zajistíme.

Na co se vztahuje záruka DEFEND Car Protect?

Záruka, resp. pojištění mechanických a elektrických poruch DEFEND Car Protect se vztahuje na náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy krytých součástek pojištěného vozidla. Seznam krytých součástek je uvedený v příslušném Záručním programu, se kterým byste se měli u svého prodejce seznámit před nebo při sjednání záruky. Tištěnou verzi Záručního programu a Všeobecných pojistných podmínek zároveň obdržíte, když uzavřete pojistnou smlouvu DEFEND Car Protect.

Proč potřebuji záruku, když je prodejce ojetého vozidla ze zákona odpovědný za skryté vady?

Prodejce použitého zboží opravdu nese zákonnou odpovědnost za vady na zboží, ale pouze za ty vady, které byly na zboží (vozidle) prokazatelně v době jeho prodeje / při převzetí zboží, a na které kupujícího neupozornil (skryté vady).
Oproti tomu záruka na ojeté vozidlo Vás chrání proti nákladům na poruchy, které se na vozidle vyskytnou / vzniknou až po převzetí vozidla do Vašeho vlastnictví.

Proč potřebuji záruku, když je vozidlo v záruce výrobce?

Záruku DEFEND Car Protect skutečně po dobu platnosti záruky výrobce nepotřebujete. Nicméně naše záruční programy pro nová a zánovní vozidla plynule navazují na záruku výrobce ihned po jejím uplynutí (uplynutí doby nebo dosažení limitu km). Včasným sjednáním správného programu tak můžete svoji záruku prodloužit až o 3 roky a nájezd kilometrů rozšířit na neomezený (v přibližném rozsahu jako byla záruka výrobce).

Kdo a jak posuzuje, jedná-li se o oprávněnou pojistnou událost?

Oprávněnost nároku na výplatu pojistného plnění posuzuje technický úsek společně s oddělením likvidace společnosti DEFEND INSURANCE podle podmínek sjednaných k dané pojistné smlouvě . Posouzení probíhá na základě vyplněného formuláře Hlášení pojistné události, případně dalších vyžádaných dokumentů (fotografie apod.), v některých případech i na základě osobní inspekce vozidla u opravce, kde je vůz přistaven.

Může být škodná událost zamítnuta? Proč?

Ano, bohužel škodná událost může být zamítnuta a pojištěný je pak nucen uhradit opravu ze svých finančních zdrojů. Mezi nejčastější důvody zamítnutí patří:

 • Poškozená součástka není uvedena na seznamu krytých součástek příslušného programu;
 • Pojištěný nedodržel postup při pojistné události (např. oprava byla započata před schválením od likvidátora DEFEND);
 • Nejedná se o náhlou poruchu, ale pouze o běžné opotřebení;
 • Závada prokazatelně existovala již při sjednání pojištění;
 • Závada byla způsobena nedbalostí pojištěného (motor bez oleje apod.)

Každému klientovi doporučujeme, aby si velmi pečlivě přečetl rozsah svého pojistného krytí a podmínky pojištění a v případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek nás kontaktoval.

Musím vozidlo servisovat v autorizovaném značkovém servisu?

Servis vozidla musí být prováděn prodejcem vozidla nebo autorizovaným servisem. Autorizovaným servisem se rozumí takový značkový nebo nezávislý servis, který je schopen provádět dané servisní úkony za podmínky dodržení postupů a rozsahu prací předepsaných výrobcem automobilu a při použití originálních nebo kvalitativně rovnocenných náhradních dílů.

Kde si musím koupit vůz, abych mohl uzavřít prodlouženou záruku DEFEND Car Protect?

Záruky DEFEND Car Protect mohou na svá vozidla poskytovat pouze naši smluvní partneři  – prodejci nových nebo ojetých vozidel v České republice. Pokud máte vyhlédnutý vůz a máte zájem o záruku DEFEND Car Protect, kontaktujte nás a my prověříme, zda je příslušný obchodník naším smluvním partnerem.

Záruku DEFEND Car Protect na ojetý vůz lze sjednat pouze v den a v místě prodeje vozidla u našeho smluvního partnera.
Záruku DEFEND Car Protect pro vozidlo s běžící zárukou výrobce lze sjednat buď přímo u prodávajícího dealera nebo u některého z našich spolupracujících pojišťovacích makléřů, a to do konce uplynutí 2- nebo 3-leté záruky výrobce, pokud vozidlo nepřekročilo stanovený limit km pro vstup do pojištění (viz. sekce Produkty / Automobilové záruky / Diamond, Crystal).

Vztahuje se záruka i na poruchy, které se vyskytnou při cestě do zahraničí?

Záruka DEFEND Car Protect se vztahuje na škody vzniklé na území České republiky a během dočasných cest po státech Evropy kromě Ruska. V případě, že dojde k poruše vozidla v zahraničí a bude nutné vozidlo v místě opravit, neprodleně nás kontaktujte, abychom Vás informovali o správném postupu. V případě  opravy mimo Českou republiku je úhrada  náhradních dílů a práce limitována cenami a sazbami vyžadovanými smluvním opravcem v České republice.

Kolik záruka stojí?

Je velice obtížné stanovit částku, za kterou si můžete záruku DEFEND Car Protect pořídit, protože ta se odvíjí od mnoha parametrů a většinu z nich si klient volí sám.

Základní sazba se odvíjí od:

 • typu Záručního programu
  (vozidlo se do něj kvalifikuje podle stáří a počtu najetých km)
 • objemu motoru vozidla

Volitelné parametry, které ovlivňují sazbu:

 • Pojistná doba
 • Limit km/rok
 • Limit pojistného plnění
 • Spoluúčast


Pokud máte zájem o kalkulaci sazby pojistného DEFEND Car Protect pro konkrétní vozidlo, obraťte se, prosím, přímo na svého prodejce vozidla.

Zahrnuje pojistné plnění náhradní díly i práci? Kolik mohu obdržet?

Ano, pojistné plnění zahrnuje jak náhradní díly, tak práci opravce. V ideálním případě obdržíte celou částku, která pokryje vyfakturované náklady na odstranění poruchy na vozidle. Tato částka může být ale limitována Vámi zvoleným limitem pojistného plnění (od 25.000 Kč na 1 pojistnou událost) nebo snížena o spoluúčast, kterou jste si zvolili při uzavření pojistné smlouvy.

Co když kupuji ojeté vozidlo bez servisní knížky?

Záruku lze sjednat i pro vozidlo bez servisní knížky, pojištěný je však dále povinen provádět pravidelné servisní prohlídky v souladu s doporučením výrobce. To se vztahuje na dobu, po kterou je pojištěný vlastníkem vozidla, resp. na dobu pojištění DEFEND Car Protect. Doporučujeme, aby si klienti uschovávali veškeré doklady o údržbě a servisování vozidla pro případné doložení při pojistné události.

Prodávám vůz, který mám u Vás pojištěný. Vztahuje se záruka i na nového vlastníka?

Pokud je záruka DEFEND Car Protect stále platná, ve většině případů může být při následném prodeji vozidla převedena na nového majitele. Pojištěný je povinen změnu vlastníka vozidla nahlásit do 14 dnů od prodeje vozidla prostřednictvím převodního formuláře, který je součástí Záručního programu. Zástupce společnosti DEFEND následně potvrdí schválení/zamítnutí převodu.

Co je pojištění GAP?

Pojištění GAP je zpravidla využíváno jako připojištění k havarijnímu pojištění.
Zkratka GAP = Guaranteed Asset Protection v překladu znamená Garantovaná Ochrana Majetku. Pojištění GAP bývá nabízeno ve spojení s nákupem nebo financováním automobilu a klientovi je pro případ totální škody nebo odcizení garantováno pojistné krytí do výše původní pořizovací ceny vozidla, případně je klient chráněn proti dluhu vůči leasingové společnosti nebo bance.

Proč potřebuji pojištění GAP? Stojí pojištění GAP za to?

Většina z nás nedokáže předpovídat budoucnost, ale jedno je bohužel jisté – krádeže aut a dopravní nehody se dějí denodenně.

Věděli jste, že:

 • ..v průměru je v České republice hlášena dopravní nehoda každých 6 minut?*
 • .. hmotné škody vzniklé na vozidlech z dopravních nehod ročně přesahují 4 900 milionů Kč?*
 • .. v průměru je v ČR ukradeno vozidlo každou hodinu a k majitelům se jich vrátí zpět jen necelých 20%?*
 • ..krupobití a povodně v srpnu 2010 znehodnotily na 18 000 motorových vozidel?*
 • .. cena nového automobilu může v prvních 5 letech od uvedení do provozu klesnout i na 50% své původní pořizovací hodnoty?

My platíme to, co standardně neplatí havarijní pojišťovna.


*Zdroj: MVČR a ČAP

Která varianta pojištění DEFEND Gap je pro mě nejvhodnější?

Ne vždy je nejlevnější možnost i tou nejvýhodnější a nejdražší možnost tou nejlepší. Je třeba se pečlivě podívat, jakému riziku jste vystaveni a podle toho vybrat pojistné krytí.

 • Kupujete drahé vozidlo v hotovosti nebo na úvěr a chcete mít jistotu, že když o něj přijdete, budete si moct koupit za stejnou cenu jiné?
  DEFEND Gap MAX je ten pravý.
 • Pořizujete auto na operativní leasing a nechcete se v případě krádeže/totální škody dostat do dluhu vůči leasingové společnosti? Pak je pro Vás nejlepší volbou DEFEND Gap LEASE.
 • Jste zkušený řidič, parkujete vůz v garáži, ale obáváte se pirátů silnic? DEFEND Gap MINI je tu pro Vás.
 • Nevíte, proč byste kromě auta měli přijít i o své peníze za spoluúčast na havarijním pojištění? Doplňte varianty 1) a 2) produktem
  DEFEND Gap XS (krytí spoluúčasti z havarijního pojištění).

Jakým způsobem je oceněno moje vozidlo?

Při vstupu do pojištění se stanovuje pojistná částka, která vychází z pořizovací ceny vozidla na faktuře/ kupní smlouvě při jeho koupi. Do pořizovací ceny vozidla se započítává pouze neoddělitelné příslušenství schválené výrobcem a nezapočítávají se služby, poplatky, pojistné apod. Faktura/ kupní smlouva za vozidlo nesmí být starší než 120 dnů.

V případě pojistné události se stanovuje obecná cena vozidla, kterou vozidlo mělo v momentě pojistné události. Obecná cena je hodnota vyjádřená v penězích, za níž by bylo možné vozidlo k danému momentu prodat a tu zpravidla určuje primární (havarijní) pojistitel a my ji pro výpočet pojistného plnění z pojištění GAP akceptujeme.

Prodávám vůz, který mám u Vás pojištěný. Lze pojistnou smlouvu DEFEND Gap převést na nového vlastníka?

Bohužel to v případě prodeje vozidla není možné.
Pouze ve výjimečných případech převodu vlastnictví, které jasně definují Všeobecné pojistné podmínky pojištění DEFEND Gap, lze pojistnou smlouvu převést na nového majitele (např. převod mezi rodinnými příslušníky se shodným trvalým bydlištěm, převod z pozůstalosti, převod v rámci rozvodového řízení).

Kdy a kde je možné DEFEND Gap sjednat?

Pojištění DEFEND Gap lze sjednat do 120 dnů od nákupu vozidla (od data na faktuře/kupní smlouvě za vozidlo) prostřednictvím obchodníka, u kterého vozidlo kupujete (pokud má s námi uzavřenou smlouvu o spolupráci), nebo u některého z našich spolupracujících pojišťovacích makléřů. V případě zájmu o pojištění DEFEND Gap, zatelefonujte, prosím, na naši info linku +420 233 103 111 nebo nám pošlete email na info@defendinsurance.eu.

U které pojišťovny musím mít sjednané havarijní pojištění, abych mohl/a uzavřít DEFEND Gap?

Vaše vozidlo může mít uzavřené havarijní pojištění u kterékoliv pojišťovny v České republice, která poskytuje havarijní pojištění motorových vozidel. Ujistěte se však, že Vaše havarijní pojištění kryje všechna rizika totální škody a odcizení, která chcete, aby byla kryta pojištěním DEFEND Gap.

Pouze v případě varianty pojištění DEFEND Gap MINI není havarijní pojištění podmínkou pro sjednání.

Mohu v průběhu pojistné doby pojištění DEFEND Gap změnit havarijní pojišťovnu?

Ano, havarijní pojišťovnu lze v průběhu pojištění DEFEND Gap nejen změnit, ale můžete i upravit pojistnou částku na aktuální obecnou cenu vozidla. Pozor! V případě, že by pojistné smlouvy Vašeho havarijního pojištění na sebe okamžitě časově nenavazovaly, pojistná smlouva DEFEND Gap sice stále platí, ale nekryje Vás v období, kdy je havarijní pojištění přerušeno.

Jak Vám mohu nahlásit změnu?

Rádi bychom Vás požádali o včasné informace o všech změnách týkajících se Vašeho pojištění (např.: změny v technickém průkazu), abychom předešli možným komplikacím při likvidaci případné pojistné události.

O změnách nás, prosím, informujte na telefonním čísle +420 233 103 111 nebo emailem na info@defendinsurance.eu.

Jaké informace o mně máte?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou ve smlouvách nebo jiných podobných formulářích.

Jedná se zejména o:

 • adresní a identifikační údaje (mj. datum narození, identifikující údaj, státní příslušnost, daňové rezidenství),
 • údaje o sjednaných službách a další údaje, které nám sdělíte, nebo zjistíme v průběhu poskytování služeb včetně údajů, které v souvislosti s našimi závazky vytvoříme zpracováním údajů takto získaných.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Jak mohu požádat o vymazání osobních údajů?

Chcete-li smazat své osobní údaje kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese data@defendinsurance.eu. Na Váš požadavek odpovíme nejpozději do 30 dnů po obdržení. Pokud okolnosti způsobí zpoždění v naší odpovědi, budete okamžitě informováni a oznámíme Vám datum pro naši odpověď.

Více informací o vymazání osobních údajů naleznete zde.

Co mám dělat v případě škodné / pojistné události?

V případě škodné události nás, prosím, neprodleně po jejím vzniku kontaktujte na telefonním čísle +420 233 103 111 nebo emailem likvidace@defendinsurance.eu.
Pracovník z oddělení likvidací Vám poskytne formuláře pro hlášení pojistné události a seznámí Vás s postupem pro řádnou likvidaci Vaší události.

Našim cílem je, aby škoda z Vaší pojistné události byla co nejdříve a v co nejvyšší míře nahrazena. Rádi bychom Vás tedy požádali o součinnost při likvidaci pojistné události, o včasné dodání požadovaných dokumentů a dodržení postupu pro poskytnutí pojistného plnění podle podmínek Vaší pojistné smlouvy.