DEFEND Truck Gap MAX

DEFEND Truck Gap MAX poskytuje ochranu až do úrovně pořizovací ceny vozidla a přináší řidičům klid a radost z jízdy, aniž by se museli obávat totální škody na vozidle.

V případě totální škody nebo odcizení vozidla kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a tržní (obecnou) cenou vozidla vypočtenou primárním pojistitelem ke dni pojistné události. Díky široké škále pojištěných rizik se řidiči nemusí obávat silničních nehod, krádeží nebo přírodních katastrof.

DEFEND Truck Gap MAX lze volitelně kombinovat s připojištěním DEFEND Gap XS, které kryje Vaši spoluúčast na havarijním pojištění.

Program Truck MAX je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • maximální věk 6 let
 • pořizovací cena až 4 000 000 Kč
 • neomezený počet najetých kilometrů

 • Finanční ochrana až do výše pořizovací ceny vozidla.
 • Pojistit lze nová i ojetá vozidla až 6 let stará, kategorií N2, N3 a O v hodnotě do 4 000 000 Kč.
 • Limity pojistného plnění MAX jsou 1 000 000 Kč a 1 500 000 Kč
 • Maximální pojistná doba 5 let.
 • Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti.
 • Pojištění lze sjednat do 120 dnů od nákupu vozidla.

Pojištěná rizika

Totální škoda na vozidle jako důsledek těchto událostí:

 • Havárie
 • Odcizení
 • Živelní událost  

Pojištěná jsou pouze ta rizika, která jsou kryta havarijním pojištěním v době události.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít do 120 dnů od nákupu vozu
 • Jak je možné pojištění sjednat? 
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.  
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury, pokud se jedná o ojetý vůz nad 700 000,- Kč, potřebujeme znát i výbavu vozu.  

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní (kdy a jak se nehoda stala, užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formulář A a formulář B na hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií (*)
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě, uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.