DEFEND Truck Gap LEASE

DEFEND Truck Gap LEASE Vás chrání proti dluhu vůči leasingové společnosti nebo bance při splátkovém financování vozidla a poskytuje řidičům klid a radost z jízdy, aniž by se museli obávat možných celkových škod.

V případě totální škody nebo odcizení vozidla kryje rozdíl mezi zůstatkem závazku z financování vozidla a tržní (obecnou) cenou vozidla vypočtenou primárním pojistitelem ke dni pojistné události.

DEFEND Truck Gap LEASE lze volitelně kombinovat s připojištěním DEFEND Truck Gap XS, které kryje Vaši spoluúčast na havarijním pojištění.

 • maximální věk 6 let
 • pořizovací cena až 4 000 000 Kč
 • neomezený počet najetých kilometrů

 • Finanční ochrana finančního závazku při splátkovém financování vozidla.
 • Pojistit lze nová i ojetá vozidla až 6 let stará, kategorien N2, N3 a O v hodnotě do 4 000 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění LEASE je 1 000 000 Kč (max. však 60% z pořizovací ceny vozu).
 • Maximální pojistná doba 5 let.
 • Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti.
 • Pojištění lze sjednat do 120 dnů od nákupu vozidla.

Pojištěná rizika

Totální škoda na vozidle jako důsledek těchto událostí:

 • Havárie
 • Odcizení
 • Živelní událost  

Pojištěná jsou pouze ta rizika, která jsou kryta havarijním pojištěním v době události.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít do 120 dnů od nákupu vozu
 • Jak je možné pojištění sjednat? 
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.
  • V případě, že Váš prodejce vozidel toto pojištění nenabízí, lze uzavřít přímo s námi telefonicky a následně přes elektronickou poštu.  
 • Jaké informace a dokumenty potřebujeme pro sjednání?
  • Kopii VTP a kupní smlouvy či faktury, pokud se jedná o ojetý vůz nad 700 000,- Kč, potřebujeme znát i výbavu vozu.  

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný musí nahlásit škodu na vozidle do 8 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, popř. VIN kód vozidla a detaily škodní (kdy a jak se nehoda stala, užíval vozidlo, jestli případ řešila policie, zda se jedná o totální škodu, jméno havarijní pojišťovny a kde se havarované vozidlo nachází).
 • Doložení podkladů
  Pojištěný musí vyplnit formulář A a formulář B na hlášení pojistné události a doložit následující dokumenty (případně jejich část dle pokynů likvidátora):
  - Kopii pořizovacího dokladu Vozidla (zpravidla faktura)
  - Kopii obou stran Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)
  - Kopii Finanční smlouvy
  - Kopii dokladu prokazujícího havarijní pojištění Vozidla
  - Kopii dokladu o nahlášení/vyšetření Škodní události policií (*)
  - Kopii Řidičského průkazu uživatele vozidla v době vzniku Škodní události
  - Adresa místa uložení Vozidla včetně kontaktů (pro případnou prohlídku Vozidla)

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě, uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.